فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 04:46:48 +0330fa توقف تولید 4 خودرو در سال 98 http://www.faratab.com/news/10904/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-98 Wed, 23 Oct 19 17:20:01 +0330 توقف تولید 4 خودرو در سال 98
وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف تولید ۴ خودرو در سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ خبر داد.

]]>
جای خالی خودرو سازان فرانسوی با شرکت های متعهد پر می شود http://www.faratab.com/news/10363/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%BE%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 19 Sep 19 15:30:02 +0430 جای خالی خودرو سازان فرانسوی با شرکت های متعهد پر می شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به خروج برخی خودروسازان خارجی از ایران پس از اعمال تحریم‌های آمریکا و عدم تعهد آنها به قراردادهایشان خاطرنشان کرد: برنامه ریزی می‌کنیم تا اگر به دنبال همکاری با شرکت‌های بین‌المللی هم هستیم، با شرکت‌هایی که به قول و تعهد خ

]]>
زمان پایان خط تولید پراید هنوز مشخص نیست http://www.faratab.com/news/10026/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Tue, 03 Sep 19 21:20:02 +0430 زمان پایان خط تولید پراید هنوز مشخص نیست
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مطالب مطرح شده درباره توقف شماره‌گذاری پراید در سال آینده، بیان کرد: یکی از برنامه‌های ما خروج خودروهای قدیمی از خط تولید است. اکنون نیز زمان معینی برای حذف پراید وجود ندارد اما برنامه بر این است که از خط تولید خارج شود

]]>
وزیر صنعت از احتمال توقف تولید پژو 405 و پراید خبر داد http://www.faratab.com/news/9925/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88-405-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF Sat, 31 Aug 19 16:20:01 +0430 وزیر صنعت از احتمال توقف تولید پژو 405 و پراید خبر داد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق یکی از بندهای بسته تولیدی این وزارتخانه برای صنعت خودرو، خودروهای جدید باید در چرخه تولید قرار بگیرند و خودروهای قدیمی که در سایپا پراید و در ایران خودرو پژو ۴۰۵ است، باید از چرخه تولید خارج شوند که این در سال آینده ممکن ا

]]>
شش پرونده تعزیراتی برای خودروسازان در جریان است http://www.faratab.com/news/9801/%D8%B4%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 27 Aug 19 14:00:02 +0430 شش پرونده تعزیراتی برای خودروسازان در جریان است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شش پرونده تعزیراتی خودروسازان، از نوسازی ۲۰۲ هزار خودرو در طرح نوسازی ناوگان تجاری، تسهیلات ویژه برای واردات گوشت قرمز با ارز نیمایی و توزیع گوشت مرغ با قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ خبر داد.

]]>