فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 05:07:31 +0330fa ملاقات قرن در پاریس انجام می شود ؟ http://www.faratab.com/news/9794/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%9F Mon, 26 Aug 19 23:31:00 +0430 ملاقات قرن در پاریس انجام می شود ؟
به فاصله چند ساعت بعد از سخنان روحانی، رئیس جمهوری فرانسه با بیان اینکه رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده آماده ملاقات با هر رهبر سیاسی برای تامین منافع مردم ایران است، گفت: آماده برگزاری ملاقات بین ترامپ و روحانی هستم.

]]>
راه دشوار اما ارزش امتحان دارد http://www.faratab.com/news/9775/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sun, 25 Aug 19 23:34:45 +0430 راه دشوار اما ارزش امتحان دارد
محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران یکشنبه شب تصاویری از دیدار خود با رئیس جمهوری و وزیر خارجه فرانسه منتشر کرد

]]>
مذاکره بین ایران و امریکا در پاریس منتفی است http://www.faratab.com/news/9768/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 25 Aug 19 18:56:29 +0430 مذاکره بین ایران و امریکا در پاریس منتفی است
یک مقام کاخ الیزه اعلام کرد برنامه ای برای دیدار میان وزیر خارجه ایران و مقامات آمریکایی وجود ندارد، از انجام گفت و گوهای وزرای خارجه ایران و فرانسه خبر داد.

]]>
سخنگوی وزارت خارجه از سفر ظریف به فرانسه خبر داد http://www.faratab.com/news/9767/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF Sun, 25 Aug 19 18:46:39 +0430 سخنگوی وزارت خارجه از سفر ظریف به فرانسه خبر داد

]]>