فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 21 Oct 20 08:58:53 +0330fa پنج محصول کشاورزی درکرمانشاه پروانه گواهی حدمجاز آلاینده‌ها را دریافت کردند http://www.faratab.com/news/11137/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C--%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Sun, 01 Dec 19 21:50:01 +0330 پنج محصول کشاورزی  درکرمانشاه پروانه گواهی حدمجاز آلاینده‌ها را دریافت کردند
تاکنون پنج محصول کشاورزی استان شامل آلبالو و سیب درختی شهرستان صحنه، تخمه آفتابگردان شهرستان سنقروکلیایی، گوجه فرنگی کرمانشاه و زیتون دالاهو پروانه گواهی حدمجاز آلاینده‌ها را دریافت کرده‌اند.

]]>
عدم استقبال گوجه کاران کردستانی از فروش توافقی محصولات http://www.faratab.com/news/10069/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA Fri, 06 Sep 19 15:10:01 +0430 عدم استقبال گوجه کاران کردستانی از فروش توافقی محصولات
سازمان تعاون روستایی کردستان، طبق وعده ای که در چند هفته گذشته به کشاورزان گوجه کار کردستانی داده بود اقدام به شروع خرید توافقی گوجه فرنگی از کشاورزان کرده است اما با عدم استقبال کشاورزان مواجه شده است.

]]>
خرید حمایتی گوجه فرنگی با نرخ 1150 تومان http://www.faratab.com/news/9684/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-1150-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86 Thu, 22 Aug 19 02:10:01 +0430 خرید حمایتی گوجه فرنگی با نرخ 1150 تومان
همزمان با برداشت محصول گوجه فرنگی از مزارع استان کردستان و کاهش قیمت آن در بازار، تعاونی روستایی این استان اقدام به خرید حمایتی گوجه فرنگی از کشاورزان کرد.

]]>