فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 10:35:08 +0330fa احتمال همکاری بورس تهران و وین افزایش یافت http://www.faratab.com/news/9631/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Mon, 19 Aug 19 17:00:02 +0430 احتمال همکاری بورس تهران و وین افزایش یافت
امروز چهارمین شرکت در سال ۱۳۹۸ در بورس تهران عرضه اولیه می‌شود، علاوه بر این امروز سفیر اتریش در ایران به همراه هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش از بورس تهران بازدید و اظهار امیدواری کردند که بورس تهران و وین بتوانند با هم همکاری داشته باشند.

]]>