فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 16:45:25 +0330fa کلاهبرداری با عنوان سهمیه بندی بنزین http://www.faratab.com/news/10185/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86 Wed, 11 Sep 19 19:10:01 +0430 کلاهبرداری با عنوان سهمیه بندی بنزین
مدتی است که پیامکی تحت عنوان سهمیه‌بندی بنزین برای برخی مشترکان ارسال می‌شود و علی رغم اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته همچنان افرادی هستند که فریب این پیام را می‌خورند و اقدام به واریز وجه برای افراد کلاه‌بردار می‌کنند.

]]>
طرح کارت سوخت شخصی بزودی در سرار کشور اجرا می شود http://www.faratab.com/news/9762/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 25 Aug 19 21:10:01 +0430 طرح کارت سوخت شخصی بزودی در سرار کشور اجرا می شود
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: از اول شهریور ماه میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگاه‌ها در کل کشور کاهش یافته است و افراد در هر بار سوختگیری می‌توانند ۳۰ لیتر سوخت دریافت کنند.

]]>
برنامه ‌جدید کارت سوخت از هفته آینده اجرا می شود http://www.faratab.com/news/9606/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%E2%80%8C%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 18 Aug 19 18:50:02 +0430 برنامه ‌جدید کارت سوخت از هفته آینده اجرا می شود
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: هفته آینده برنامه‌های جدیدی را برای اجرای طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی در نظر داریم که در روزهای آتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

]]>