فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 22:52:36 +0330fa چگونه آب معدنی 50 هزار تومانی وارد می شود؟! http://www.faratab.com/news/9601/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-50-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F%21 Sun, 18 Aug 19 16:50:01 +0430 چگونه آب معدنی 50 هزار تومانی وارد می شود؟!
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی ایران با بیان اینکه آب‌های معدنی گران‌قیمت خارجی محتوای خاص یا کارکرد ویژه‌ای ندارند و فقط به دلیل نام برند با این قیمت عرضه می‌شوند، گفت که طبق آخرین اطلاعات انجمن به نظر می‌رسد این نوع آب‌های

]]>