فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 07:29:36 +0330fa طلا در بازار جهانی ارزان شد http://www.faratab.com/news/10582/%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Tue, 01 Oct 19 15:50:01 +0330 طلا در بازار جهانی ارزان شد
قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر رشد ارزش دلار به دلیل تسهیل نگرانی‌ها نسبت به تشدید جنگ تجاری آمریکا و چین، پایین آمد.

]]>
طلا بر سر راه کاهش یا افزایش قیمت مانده http://www.faratab.com/news/10438/%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87 Mon, 23 Sep 19 16:00:01 +0330 طلا بر سر راه کاهش یا افزایش قیمت مانده
قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر تلاش سرمایه‌گذاران برای داشتن شفافیت بیشتر در خصوص مذاکرات تجاری آمریکا و چین کاهش پیدا کرد اما تنش‌های ژئوپلیتیکی از قیمت این فلز ارزشمند پشتیبانی می‌کند.

]]>
طلا و سکه کاهش یافت/دلار و یورو ثابت ماند http://www.faratab.com/news/9544/%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF Thu, 15 Aug 19 07:00:02 +0430 طلا و سکه کاهش یافت/دلار و یورو ثابت ماند
امروز با کاهش تقریبی بهای اونس جهانی، قیمت طلا در بازار داخل کمی ارزان شد.

]]>