فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 28 Sep 20 11:51:33 +0330fa روند صعودی شاخص بورس در بلند مدت http://www.faratab.com/news/10855/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%AA Sun, 20 Oct 19 18:50:01 +0330 روند صعودی شاخص بورس در بلند مدت
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: میزان خروج نقدینگی و جهت شاخص بورس به معنای تغییر روند کلی بازار نیست بلکه براساس بررسی‌های صورت گرفته در میان مدت یا بلند مدت شاهد روند صعودی نماگر بورس خواهیم بود.

]]>
شاخص بورس به روزهای رشد برگشت http://www.faratab.com/news/10593/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA Tue, 01 Oct 19 22:10:02 +0330 شاخص بورس به روزهای رشد برگشت
شاخص کل در بازار بورس امروز (دوشنبه) ۶ هزار و ۴۸۸ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۲۴ هزار و ۷۳۸ واحد رسید.

]]>
برای اولین بار شاخص بورس وارد کانال 300 هزار واحدی شد http://www.faratab.com/news/10192/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-300-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Wed, 11 Sep 19 21:10:01 +0430 برای اولین بار شاخص بورس وارد کانال 300 هزار واحدی شد
فعالان بازار سرمایه امروز شاهد کانال‌شکنی پی در پی شاخص کل بودند؛ به طوری که نماگر اصلی بازار برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه در آستانه کانال ۳۰۰ هزار واحدی قرار گرفت.

]]>
رشد چهارهزارو423 واحدی شاخص بورس در معاملات امروز http://www.faratab.com/news/10108/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88423-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2 Sat, 07 Sep 19 19:40:01 +0430 رشد چهارهزارو423 واحدی شاخص بورس در معاملات امروز
شاخص کل در بازار بورس امروز (شنبه) چهار هزار و ۴۲۳ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۲۹۴ هزار و ۶۰۱ واحد رسید.

]]>
رکورد شکنی بورس تهران http://www.faratab.com/news/9538/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 15 Aug 19 05:00:01 +0430 رکورد شکنی بورس تهران
شاخص کل بورس تهران امروز با رشد بیش از هزار واحدی مواجه شد و برای اولین بار در تاریخ از سطح ۲۵۷هزار واحد فراتر رفت.

]]>