فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 11:32:14 +0330fa تحول تاریخی بی بی یا فرصتِ نادرِ گانتز؟ http://www.faratab.com/news/10312/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%D9%90-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%90-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%9F Mon, 16 Sep 19 13:52:10 +0430 تحول تاریخی بی بی یا فرصتِ نادرِ گانتز؟
در حالیکه کمتر از 48 ساعت به برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل باقی مانده روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آحارانوت» اقدام به انتشار دو سرمقاله کوتاه از «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر کنونی و «بنی گانتز»، اصلی‌ترین رقیب بی بی برای نخست وزیری آینده در صفحه اول خود ک

]]>
بازی ائتلاف‌ها http://www.faratab.com/news/9492/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Sun, 11 Aug 19 18:51:41 +0430 بازی ائتلاف‌ها
منصور براتی

]]>