فراتاب-احسان شاه حسینی http://www.faratab.com/category/171/ info@rsm.co.ir Sun, 29 Mar 20 04:38:42 +0430fa نامبارکی پسامبارک در سرزمین فراعنه! http://www.faratab.com/news/11262/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D9%87%21 Thu, 27 Feb 20 12:16:56 +0330 نامبارکی پسامبارک در سرزمین فراعنه!
«تاریخ بر من و غیر من قضاوت خواهد کرد. یا بر نفع ما یا ضد ما» این پیام مبارک خطاب به حضاردادگاه، گو اینکه روزانه در اذهان مردم درمانده مصر همچون ترانه‌های ام الکلثوم جاری است. صدایی غرا، زمزمه‌ای از اعماق میهن پرستی مخلوع!

]]>
تیم ملی والیبال از نظر ذهنی و جسمی آماده جام جهانی نیست http://www.faratab.com/news/10613/-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Thu, 03 Oct 19 02:00:01 +0330  تیم ملی والیبال از نظر ذهنی و جسمی آماده جام جهانی نیست
کولاکوویچ امیدوار است تا روند عملکرد تیم ملی در جام جهانی تغییر پیدا کند.

]]>
سیاست و حکومت در سرزمین فراعنه! http://www.faratab.com/news/9147/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D9%87%21 Fri, 08 Feb 19 18:45:50 +0330 سیاست و حکومت در سرزمین فراعنه!

]]>
اعلام حمایت دولت السیسی از دولت اسد http://www.faratab.com/news/7681/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AF Mon, 16 Apr 18 13:25:01 +0430 اعلام حمایت دولت السیسی از دولت اسد

]]>
تحقیر قطر! http://www.faratab.com/news/6361/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1%21 Sat, 24 Jun 17 18:36:40 +0430 تحقیر قطر!
روزنامه لبنانی الاخبار شروط کشورهای عربی برای از سرگیری روابط و اتمام تحریم‌ها علیه قطر را مداخله در امور داخلی و تحقیر قطر نامید.

]]>
تحول در چالش‌های دیپلماتیک ترکیه http://www.faratab.com/news/6358/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87- Sat, 24 Jun 17 02:50:48 +0430 تحول در چالش‌های دیپلماتیک ترکیه
به نظر می‌رسد همچنان که رهبری ترکیه به طور فزاینده‌ای از طرف متحدان سنتی‌اش طرد می‌شود، آنکارا وسوسه شده‌ تا در نقشی منطقه‌ای و باورناپذیر پناه بگیرد.

]]>
مسیحیان مصر دوباره در تیررس تروریستهای داعش! http://www.faratab.com/news/6210/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%21 Sat, 27 May 17 16:44:44 +0430 مسیحیان مصر دوباره در تیررس تروریستهای داعش!

]]>
مصر در چرخه دائمی بحران! http://www.faratab.com/news/5898/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%21 Fri, 17 Mar 17 16:48:16 +0330 مصر در چرخه دائمی بحران!
دقیقا چه اتفاقی در مصر رخ داده است و این اعتراضات سراسری به مشکلات اقتصادی دولت السیسی از کجا نشات گرفته اند؟

]]>
دلايل عدم ثبات در اقتصاد مصر http://www.faratab.com/news/5170/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1- Sun, 01 Jan 17 14:15:28 +0330 دلايل عدم ثبات در اقتصاد مصر
با توجه به رشد روزافزون جمعیت و عدم برنامه ­ریزی دولت برای توسعه و خصوصی سازی و نفوذ بیش از حد نظامیان، اقتصاد در مصر در سراشیبی فساد و نابسامانی قرار گرفته است

]]>
آیا انقلابی تازه در کمین مصر است؟ http://www.faratab.com/news/4695/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 22 Nov 16 20:00:00 +0330 آیا انقلابی تازه در کمین مصر است؟

]]>
اخوان المسلمین در تکاپوی بازگشت به عرصه عمومی مصر http://www.faratab.com/news/4646/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1 Thu, 17 Nov 16 02:55:05 +0330 اخوان المسلمین در تکاپوی بازگشت به عرصه عمومی مصر
در پی کودتای سوم ژوئیه 2013 در مصر که توسط نظامیان این کشور و تحت فرمان «عبدالفتاح السیسی»، وزیر دفاع پیشین رقم خورد، جماعت اخوان المسلمین به طور کلی از عرصه عمومی مصر اخراج شد، تظاهرات اعتراضی ممنوع شد و با رأی دادگاه عالی این کشور اخوان المسلمین منحل اع

]]>
موج جدید اعتراضات اخوان المسلمین در مصر http://www.faratab.com/news/4605/%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1 Sat, 12 Nov 16 23:15:04 +0330 موج جدید اعتراضات اخوان المسلمین در مصر
در حالی که رکود اقتصادی یکی از اصلی‌ترین عواملی بود که جنبش تمرد مصر در انتقاد از حکومت «محمد مرسی»، رئیس جمهور پیشین این کشور مطرح می‌کرد و همان جنبش اعتراضی به کودتای «عبدالفتاح السیسی» علیه دولت اخوان المسلمین انجامید، اکنون با گذشت 3 سال، دولت کودتا ا

]]>
تهدید مصر برای خروج از سازمان کنفرانس اسلامی http://www.faratab.com/news/4409/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C- Sun, 30 Oct 16 20:10:02 +0330 تهدید مصر برای خروج از سازمان کنفرانس اسلامی
پس از توهین «ایاد مدنی»، دبیرکل سعودی‌الاصل سازمان همکاری اسلامی به «عبدالفتاح السیسی»، رئیس‌جمهور مصر، روز گذشته «سامح شکری»، وزیر خارجه مصر اظهارات «توهین‌آمیز» دبیرکل سازمان همکاری اسلامی درباره عبدالفتاح سیسی را محکوم و تهدید کرد که قاهره در روابطش با

]]>
استفاده داعش از مین‌های آلمان نازی به عنوان سلاح http://www.faratab.com/news/3601/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD Fri, 12 Aug 16 03:50:05 +0430 استفاده داعش از مین‌های آلمان نازی به عنوان سلاح
گروه‌های تروریستی فعال در مصر با بازیابی مین‌ها و بمب‌های باقی‌مانده از ارتش آلمان در جنگ جهانی دوم در مناطق صحرایی، از آنها در عملیات تروریستی استفاده می کنند. 

]]>
اسکندریه، بنیاد جهان مدرن http://www.faratab.com/news/1957/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86- Fri, 20 May 16 12:37:07 +0430 اسکندریه، بنیاد جهان مدرن
اسکندریه بزرگ ‌ترین و سخت‌ ترین آزمون ذهنی‌ای است که جهان تاکنون شاهد آن بوده است، در این دالان‌ها بنیادهای حقیقیِ جهان مدرن پایه گذاشته شد؛ آن‌هم نه روی سنگ، بلکه روی ایده‌ها.

]]>
تأکید مصر بر لزوم حضور کُردها در مذاکرات صلح سوریه http://www.faratab.com/news/1809/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Sun, 15 May 16 11:11:46 +0430 تأکید مصر بر لزوم حضور کُردها در مذاکرات صلح سوریه
وزیر خارجه مصر که به ایالات متحده سفر کرده در دیدار با همتای آمریکایی خود تأکید کرده کُردهای سوریه باید در گفت‌وگوهای صلح این کشور مشارکت داشته باشند.

]]>
داعش مسئولیت حملات مصر را برعهده گرفت http://www.faratab.com/news/1646/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Tue, 10 May 16 00:11:22 +0430 داعش مسئولیت حملات مصر را برعهده گرفت
در نخستین ساعت روز یکشنبه (۸ مه/ ۱۹ اردیبهشت) دست‌کم هشت پلیس هنگام گشت شبانه در حاشیه پایتخت مصر به ضرب گلوله کشته شدند.

]]>
4 دلیل مصر برای وارد نشدن به اتحاد علیه ایران http://www.faratab.com/news/1468/4-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF--%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 05 May 16 00:15:02 +0430 4 دلیل مصر برای وارد نشدن به اتحاد  علیه ایران
سیاست سعودی ها در قبال ایران، در حال حاضر در کانون سیاست خارجی این کشور قرار دارد و این کشور بدنبال یارگیری برای مقابله با آن چه دخالت های ایران در منطقه می داند است.

]]>
کمک چهار میلیارد دلاری امارات به مصر http://www.faratab.com/news/1144/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1 Sat, 23 Apr 16 18:30:02 +0430 کمک چهار میلیارد دلاری امارات به مصر
امارات از اختصاص کمک چهار میلیارد دلاری به مصر خبر داده است.

]]>
موضع‌گیری آمریکا در قبال تحولات کشورهای خاورمیانه http://www.faratab.com/news/577/%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Sat, 12 Mar 16 07:14:22 +0330 موضع‌گیری آمریکا در قبال تحولات کشورهای خاورمیانه
كاخ سفيد از يك سو با حمايت تلويحي از تحول‌خواهي و اصلاح‌طلبي توده‌هاي مردمي، در مسير سياست‌هاي اعلاني خود گام برداشت و از سوي ديگر با حفظ چارچوب روابط با متحدان تماميت خواه خود در منطقه، جانب احتياط را نگاه داشت.

]]>
پطروس غالی؛ نخستین دبیرکل آفریقایی سازمان ملل http://www.faratab.com/news/284/%D9%BE%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%9B-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84 Fri, 19 Feb 16 08:20:02 +0330 پطروس غالی؛ نخستین دبیرکل آفریقایی سازمان ملل
پطروس پطروس غالی نخستین دبیرکل عرب و آفریقایی سازمان ملل در حالی در سن 93 سالگی در بیمارستانی در مصر درگذشت که به مرد در سایه شهرت داشت و جوایز و افتخارات متعددی را از 24 کشور جهان در ویترین کاری خود به یادگار گذاشته بود .

]]>
بازگشت به عصر دیکتاتوری http://www.faratab.com/news/240/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C Mon, 15 Feb 16 01:45:02 +0330 بازگشت به عصر دیکتاتوری
باید قبول کرد که تظاهرکنندگان در سال ۲۰۱۱ بدون کمک ژنرال ها موفق به سرنگون کردن حسنی مبارک نمی شدند. آن چه که در افکار عمومی به عنوان یک انقلاب موفق ثبت و ضبط شد در واقع تنها دکوری بود که در پشت آن رویدادهای دیگری جریان داشت. به عبارت دیگر سقوط حسنی مبار

]]>
پیدا شدن جسد دانشجوی ایتالیایی گمشده در انقلاب مصر http://www.faratab.com/news/157/%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1 Sat, 06 Feb 16 02:29:16 +0330 جسد دانشجوی ایتالیایی دانشگاه کمبریج که هفته گذشته در مصر مفقود شده بود، پیدا شد

]]>