فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 22 Sep 20 05:40:52 +0330fa بانک ها برای پرداخت تسهیلات باید گزارش اعتباری اخذ کنند http://www.faratab.com/news/10458/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA--%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Tue, 24 Sep 19 20:10:02 +0330 بانک ها برای پرداخت تسهیلات  باید گزارش اعتباری اخذ کنند
براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی موسسات اعتباری موظف شدند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی اخذ کنند.

]]>
بر اساس آمار بانک مرکزی سپرده های بانکی 26 درصد افزایش یافته http://www.faratab.com/news/9785/%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-26-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87 Mon, 26 Aug 19 15:10:01 +0430 بر اساس آمار بانک مرکزی سپرده های بانکی 26 درصد افزایش یافته
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد مانده سپرده‌ها در پایان اردیبهشت ماه سال جاری ۲۶.۶ درصد و مانده تسهیلات بانکی ۱۹.۷ درصد نسبت به مقطع مشابه سال قبل رشد داشته است.

]]>
وظیفه اصلی بانک مرکزی ثبات قیمت ها است http://www.faratab.com/news/9652/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA- Tue, 20 Aug 19 13:20:02 +0430 وظیفه اصلی بانک مرکزی ثبات قیمت ها است
رئیس کل بانک مرکزی از برنامه جدید این بانک برای حمایت از واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: از دو سه هفته آینده این طرح را در نظام بانکی اجرایی می‌کنیم.

]]>
پرداخت بیش از ٤ میلیارد دلار تسهیلات توسط بانک صادرات به صندوق توسعه ملی http://www.faratab.com/news/9543/-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%A4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C- Thu, 15 Aug 19 06:30:02 +0430  پرداخت بیش از ٤ میلیارد دلار تسهیلات توسط بانک صادرات به صندوق توسعه ملی
سهم بانک صادرات ایران در عاملیت تسهیلات صندوق توسعه ملی در هفت سال گذشته به چهار میلیارد و ٦٧ میلیون دلار رسید.

]]>
دستور بانک مرکزی در خصوص وام ازدواج و سرپیچی بانکها http://www.faratab.com/news/9541/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7 Thu, 15 Aug 19 06:00:02 +0430 دستور بانک مرکزی در خصوص وام ازدواج و سرپیچی بانکها
با وجود بخش‌نامه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت وام ازدواج با سفته و یک ضامن معتبر، برخی از بانک‌ها هنوز برای پرداخت این تسهیلات دو ضامن از متقاضی طلب می‌کنند.

]]>
افزایش تسهیلات حمایتی بانک صادرات با پرداخت ١١٢ هزار میلیارد ریال http://www.faratab.com/news/9484/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%A1%D9%A1%D9%A2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84- Sun, 11 Aug 19 22:40:01 +0430 افزایش تسهیلات حمایتی بانک صادرات با پرداخت ١١٢ هزار میلیارد ریال
تسهیلات حمایتی​ اعطایی بانک صادرات ایران در سه ماهه ابتدای سال ٩٨با پرداخت ٦١ هزار فقره وام، به ١١٢ هزار میلیارد ریال رسید.

]]>
مشارکت بانک تجارت در ارتقاع توانمندی مدیران شرکت‌های دانش بنیان http://www.faratab.com/news/9449/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86- Thu, 08 Aug 19 14:30:01 +0430 مشارکت بانک تجارت در ارتقاع توانمندی مدیران شرکت‌های دانش بنیان
بانک تجارت در راستای رونق تولید و حمایت از کارآفرینان، در برگزاری دوره ارتقای توانمندی‌های مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان در اصفهان مشارکت کرد.

]]>
تسهیلات بانک تجارت در راستای حمایت از تولید ملی http://www.faratab.com/news/9413/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C- Mon, 05 Aug 19 11:56:12 +0430 تسهیلات بانک تجارت در راستای حمایت از تولید ملی
بانک تجارت تا ۲۴ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۸درصد و اقساط ۳۶ ماهه برای خرید کالای ایرانی اعطا می‌کند.

]]>