فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 22 Sep 20 04:16:14 +0330fa دلار از صحنه مبادلات مالی با ترکیه و روسیه حذف شد http://www.faratab.com/news/10491/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF Thu, 26 Sep 19 08:20:01 +0330 دلار از صحنه مبادلات مالی با ترکیه و روسیه حذف شد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اکنون همه مبادلات مالی ما با روسیه از طریق پول ملی دو کشور است، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مبادلات با ترکیه نیز با پول ملی انجام می‌شود و بقیه آن نیز با یورو در حال انجام است.

]]>
بازار متشکل ارزی بعد از شش ماه به کجا رسید؟ http://www.faratab.com/news/10466/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9F Wed, 25 Sep 19 01:00:02 +0330 بازار متشکل ارزی بعد از شش ماه به کجا رسید؟
با گذشت بیش از شش ماه از سال بازار متشکل ارزی هنوز کار خود را به صورت رسمی آغاز نکرده و این در حالی است که وقوع حریق در محل ساختمان این بازار، کار را با تاخیر بیشتری مواجه خواهد کرد.

]]>
پیشنهاد انجام امور تجاری اتحادیه اوراسیا از سوی پوتین پذیرفته شد http://www.faratab.com/news/10366/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF Thu, 19 Sep 19 16:30:02 +0430 پیشنهاد انجام امور تجاری اتحادیه اوراسیا از سوی پوتین پذیرفته شد
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: به رئیس‌جمهور روسیه پیشنهاد دادیم که امور تجاری و بانکی با ۶ کشور عضو اتحادیه اوراسیا از طریق سامانه مبادلات بانکی انجام شود که این پیشنهاد پذیرفته شد.

]]>
رئیس کل بانک مرکزی از افزایش 40 درصدی ارزش پول ملی خبر داد http://www.faratab.com/news/9731/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-40-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF- Sat, 24 Aug 19 17:30:01 +0430 رئیس کل بانک مرکزی از افزایش 40 درصدی ارزش پول ملی خبر داد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در طول هشت ماه گذشته ارزش پول ملی ما مجدداً ۴۰درصد تقویت شده است، تاکید کرد: اکنون بر نرخ ارز کنترل داریم و ثبات نسبی بر بازار ارز حاکم شده است.

]]>
وظیفه اصلی بانک مرکزی ثبات قیمت ها است http://www.faratab.com/news/9652/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA- Tue, 20 Aug 19 13:20:02 +0430 وظیفه اصلی بانک مرکزی ثبات قیمت ها است
رئیس کل بانک مرکزی از برنامه جدید این بانک برای حمایت از واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: از دو سه هفته آینده این طرح را در نظام بانکی اجرایی می‌کنیم.

]]>
حمایت بانکها از زلزله زده ها مناسب بود http://www.faratab.com/news/9605/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AF Sun, 18 Aug 19 18:20:02 +0430 حمایت بانکها از زلزله زده ها مناسب بود
روند مناسبی در تولید کشور ایجاد شده است و نظام بانکی نیز آمادگی دارد از نظر تامین نقدینگی واحدهایی که مولد هستند و در حال حاضر خط تولید آنها فعال است حمایت های ویژه ای داشته باشد همچنین نظارت کافی بر عملکرد بانک ها در این خصوص اعمال خواهد شد.

]]>
تذکر همتی به بانکها در راستای اجرای دستورات بانک مرکزی http://www.faratab.com/news/9579/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C Sat, 17 Aug 19 13:40:01 +0430 تذکر همتی به بانکها در راستای اجرای دستورات بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی تاکید کرد: بانکها باید در چارچوب برنامه های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی، دستورالعمل ها و تصمیمات جدی و قاطعی را که در بانک مرکزی اتخاذ و به آنها ابلاغ خواهد شد، با جدیت تمام پیگیری واجرا نمایند.

]]>
آیا تورم در مقابل حذف صفر می ایستد؟ http://www.faratab.com/news/9557/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%9F Thu, 15 Aug 19 17:34:18 +0430 آیا تورم در مقابل حذف صفر می ایستد؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند با وجود تورم دو رقمی و بالای ۳۰ و ۴۰ درصد، سیاست حذف ۴ صفر از پول ملی جواب نمی دهد؛ چراکه با افزایش تورم، هر چند سال یک بار نیاز به حذف صفر از پول خواهیم بود.

]]>
عرضه 27.5 میلیارد دلار ارز در سامانه نیما در یکسال اخیر http://www.faratab.com/news/9359/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-27.5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1 Tue, 30 Jul 19 14:50:55 +0430 عرضه 27.5 میلیارد دلار ارز در سامانه نیما در یکسال اخیر

]]>