فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 14:29:24 +0330fa تشخیص عفونت گوش با سونوگرافی امکان پذیر است http://www.faratab.com/news/10039/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 04 Sep 19 14:10:01 +0430 تشخیص عفونت گوش با سونوگرافی امکان پذیر است
محققان آلمانی با همکاری محققان آمریکایی دستگاهی برای معاینه گوش ابداع کرده‌اند که امواج سونوگرافی منتشر می‌کند؛ این دستگاه با تجزیه و تحلیل پژواک‌ها در مدت چند ثانیه عفونت گوش و یا شدت آن را نشان می‌دهد

]]>
درمان بیماری عفونت گوش میانی http://www.faratab.com/news/9318/-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 14 Jul 19 09:58:59 +0430  درمان بیماری عفونت گوش میانی
درمان این عفونت ها شامل جراحی برای برطرف کردن و پاک کردن عفونت از استخوان های اطراف گوش و ترمیم پرده، برطرف کردن عوارض ایجادشده و در نهایت بهبود شنوایی بیمار می باشد.

]]>