فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 22:51:54 +0330fa تحریم‌ها در روابط تهران –اربیل بی‌اثر است http://www.faratab.com/news/9285/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 07 Jul 19 10:45:34 +0430 تحریم‌ها در روابط تهران –اربیل بی‌اثر است
مرتضی عبادی بر این باور است تجار اقلیم کردستان مراوده اقتصادی با ایران را غیرقابل جایگزین می‌شمارند

]]>