فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Oct 21 04:23:44 +0330fa «مهدی طارمی» رکورد «علی دایی» را شکست! + عکس http://www.faratab.com/news/956/%C2%AB%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%C2%BB-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%C2%AB%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%C2%BB-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%21-%2B-%D8%B9%DA%A9%D8%B3 Sat, 16 Apr 16 09:01:11 +0430 «مهدی طارمی» رکورد «علی دایی» را شکست! + عکس
طارمی با گلی که در دربی 82 به استقلال زد با رکورد علی دایی برابری کرد.

]]>