فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 19 Sep 20 16:47:39 +0430fa با همه طرف های درگیر در سوریه تماس داشته ایم http://www.faratab.com/news/11282/%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85 Mon, 02 Mar 20 11:50:34 +0330 با همه طرف های درگیر در سوریه تماس داشته ایم
درخواست کردیم رایزنی‌های مختلف در سطوح مختلف و در قالب‌های مختلف بین همه طرف ها انجام شود و ایران تا حصول نتیجه و بازگشت آرامش به منطقه پیگیری هایش را ادامه می‌دهد.

]]>
انتظار داریم بریتانیا مسئولانه و مستقل عمل کند http://www.faratab.com/news/11209/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 03 Feb 20 12:56:05 +0330 انتظار داریم بریتانیا مسئولانه و مستقل عمل کند
این تصمیم داخلی را بریتانیایی ها گرفتند و ترجیح دادند بعد از ۴۷ سال از اتحادیه اروپا خارج شوند و ارتباطی با ما پیدا نمی کند، بحث رابطه خود آنهاست.

]]>
عواقب ترور سلیمانی بر عهده آمریکا است http://www.faratab.com/news/11188/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 05 Jan 20 16:57:45 +0330 عواقب ترور سلیمانی بر عهده آمریکا است
با دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت ارتباط برقرار کردیم.

]]>
وزارت امور خارجه تمام تلاش خود را در مورد سانچی انجام داده است http://www.faratab.com/news/11172/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%86%DA%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 16 Dec 19 12:50:45 +0330 وزارت امور خارجه تمام تلاش خود را در مورد سانچی انجام داده است
موضوع کشتی سانچی، حادثه تاسف‌آوری بود که وزارت امور خارجه تا آنجا که وظیفه‌اش ایجاب می‌کرد برای روشن شدن ابعاد موضوع تلاش کرد.

]]>
حضور نظامی ترکیه در سوریه غیرقابل قبول است http://www.faratab.com/news/10880/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 21 Oct 19 13:08:08 +0330 حضور نظامی ترکیه در سوریه غیرقابل قبول است

]]>
ما آماده تنش‌زدایی هستیم http://www.faratab.com/news/10600/%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 Mon, 30 Sep 19 18:25:10 +0330 ما آماده تنش‌زدایی هستیم
ایران تلاش کسانی که بخواهند منطقه دچار ناامنی نباشد را نفی نمی‌کند

]]>
کودکانه است؛ حرف دیگری نداریم! http://www.faratab.com/news/10449/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%21 Mon, 23 Sep 19 22:04:05 +0330 کودکانه است؛ حرف دیگری نداریم!
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه در توئیتی تاکید کرد که اظهارات مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا علیه وزیر خارجه ایران کودکانه است.

]]>
لغو ویزا بین ایران و عراق در آینده نزدیک http://www.faratab.com/news/10311/%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9 Mon, 16 Sep 19 12:50:15 +0430 لغو ویزا بین ایران و عراق در آینده نزدیک
ایران سال‌ها است تمهیداتی در این زمینه اتتخاذ کرده است. وزارت گردشگری متولی این کار است و وزارت امور خارجه در کنار همه نهادها برای حل و فصل مشکلات و موانع پیشرو اقدام می‌کند.

]]>
تبدیل سیاست فشار حداکثری علیه ایران به دروغ حداکثری http://www.faratab.com/news/10285/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C- Sun, 15 Sep 19 14:06:23 +0430 تبدیل سیاست فشار حداکثری علیه ایران به دروغ حداکثری
آمریکایی‌ها سیاستی به نام «فشار حداکثری» را علیه ایران در پیش گرفتند که به دلیل ناکامی ها به سمت «دروغ حداکثری» گرایش پیدا کرده است.

]]>
دخالت نمی کنیم http://www.faratab.com/news/10178/%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Wed, 11 Sep 19 00:35:36 +0430 دخالت نمی کنیم
این اولین واکنش رسمی از سوی یکی از مقامات ایرانی نسبت اخراج یا استعفای جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ بوده است.

]]>
سخنگوی وزارت خارجه از سفر ظریف به فرانسه خبر داد http://www.faratab.com/news/9767/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF Sun, 25 Aug 19 18:46:39 +0430 سخنگوی وزارت خارجه از سفر ظریف به فرانسه خبر داد

]]>
نتیجه آزمایش موشکی آمریکا رقابت تسلیحاتی جهانی است http://www.faratab.com/news/9746/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 24 Aug 19 17:38:18 +0430 نتیجه آزمایش موشکی آمریکا رقابت تسلیحاتی جهانی است
سخنگوی وزارت امور خارجه به آزمایش موشکی میانبرد آمریکا واکنش نشان داد و تاکید کرد: اقدام آمریکا ممکن است باعث رقابت تسلیحاتی در سطح جهانی بشود

]]>
تغییر سرکنسولهای ایران در اقلیم کردستان طبیعی و طبق برنامه بود http://www.faratab.com/news/9634/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF Mon, 19 Aug 19 14:41:57 +0430 تغییر سرکنسولهای ایران در اقلیم کردستان طبیعی و طبق برنامه بود
طرح فنلاند طرح جدیدی نیست بلکه مساعی است که کشورها انجام می‌دهند و ایران نیز از این تحرکات دپیلماتیک استقبال کرده است.

]]>
تاکنون فرانسه پیشنهاد قطعی برای جبران تعهدات اروپا نداده است http://www.faratab.com/news/9505/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 12 Aug 19 23:00:00 +0430 تاکنون فرانسه پیشنهاد قطعی برای جبران تعهدات اروپا نداده است
رئیس جمهور فرانسه به عنوان یکی از اعضای ۱+۴ اقداماتی را به منظور کاهش تنش شروع کرده و جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که از این تلاش‌ها استقبال می‌کند و تلاش‌ها را نفی نمی‌کند.

]]>
مقامات آمریکایی منتظر تماس نباشند http://www.faratab.com/news/9486/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF- Sun, 11 Aug 19 13:57:42 +0430 مقامات آمریکایی منتظر تماس نباشند
وی با اشاره به فشار و تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران خاطرنشان کرد: هیچ آدم عاقلی وقتی در فشار است و اسلحه به سمتش گرفته شده، مذاکره نمی‌کند.

]]>
بدون توافق، اما گامی رو به جلو برای انجام تعهدات اروپایی ها http://www.faratab.com/news/9356/-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7- Mon, 29 Jul 19 12:55:26 +0430  بدون توافق، اما گامی رو به جلو برای انجام تعهدات اروپایی ها
موسوی با بیان اینکه اقدام انگلیس در توقیف کشتی حامل نفت ایران به عنوان یک اقدام نقض برجام در جلسه دیروز مطرح کردیم، ابراز داشت: توافق خاصی انجام نشد بلکه نشست رو به جلویی برای انجام تعهدات طرف اروپایی بود.

]]>
ایران به هیچ کشوری چه دوست و چه غیردوست امید نبسته است http://www.faratab.com/news/9302/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 08 Jul 19 14:08:21 +0430 ایران به هیچ کشوری چه دوست و چه غیردوست امید نبسته است
نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه صبح روز دوشنبه برگزار شد.

]]>
آمادگی ایران برای حل اختلاف با کشورهای حاشیه خلیج فارس http://www.faratab.com/news/9252/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3- Mon, 24 Jun 19 18:29:11 +0430 آمادگی ایران برای حل اختلاف با کشورهای حاشیه خلیج فارس
ایران پیشنهاداتی نظیر مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای و پیمان عدم تجاوز را مطرح کرده و آنها هستند که باید تصمیم‌گیری کنند؛ ایران با آغوش باز و علیرغم برخی اختلافات آماده گفت‌وگو با آنها است.

]]>
تکذیب درخواست خرید سامانه اس ۴۰۰ از روسیه http://www.faratab.com/news/9235/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA--%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87- Mon, 10 Jun 19 12:11:15 +0430 تکذیب درخواست  خرید سامانه اس ۴۰۰ از روسیه
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: درخواستی از روسیه برای خرید سامانه اس ۴۰۰ نداشته‌ایم، فعلاً احساس نیازی به این سامانه نداریم و دانشمندان ما سامانه‌هایی را طراحی کرده‌اند که کمتر از آنها نیست.

]]>
تناقضی در رفتار و صحبت های مقامات ترکیه وجود ندارد http://www.faratab.com/news/9218/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Tue, 28 May 19 14:10:10 +0430 تناقضی در رفتار و صحبت های مقامات ترکیه وجود ندارد
سخنگوی وزارت امور حارجه اعلام کرد که تناقضی در رفتار و گفتار مقامات ترکیه وجود ندارد.

]]>