فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 21 Oct 20 11:40:30 +0330fa انتخابات سه‌قطبی http://www.faratab.com/news/9185/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C Sat, 06 Apr 19 09:38:28 +0430 انتخابات سه‌قطبی
در حالی که 3 روز تا برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل باقیست به نظر می‌رسد نخست وزیر آینده این رژیم برآیند رقابت‌ و تعامل سه قطب نتانیاهو، بنی گانتز و تاج‌بخش‌ها خواهد بود.

]]>