فراتاب-قدرت احمدیان http://www.faratab.com/category/164/ info@rsm.co.ir Thu, 04 Jun 20 16:34:53 +0430fa ترامپ؛ پراکسیس تنش‌زا، رتوریک صلح طلبانه! http://www.faratab.com/news/11191/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%9B-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%8C-%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%21 Wed, 08 Jan 20 23:31:28 +0330 ترامپ؛ پراکسیس تنش‌زا، رتوریک صلح طلبانه!
نویسنده در این یادداشت به این سوال پاسخ خواهد داد آیا ژست صلح طلبانه و آرامش خواهانه ترامپ، پس از شلیک موشکهای ایران به پایگاههای آمریکایی در عراق را می‌توان باور کرد یا خیر؟

]]>
6 ادعای نادرست ترامپ در مورد کُردها http://www.faratab.com/news/10869/6-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Tue, 22 Oct 19 09:07:47 +0330 6 ادعای نادرست ترامپ در مورد کُردها
روزنامه واشنگتن پست در مطلبی به بررسی اشتباهات ترامپ در مورد کُردها در سخنان وی پرداخته است.

]]>
ترامپ و امنیت بین الملل http://www.faratab.com/news/10849/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 Sun, 20 Oct 19 06:16:04 +0330 ترامپ و امنیت بین الملل

]]>
ترامپ و پرونده ای بنام ایران! http://www.faratab.com/news/9204/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%21 Mon, 20 May 19 00:55:17 +0430 ترامپ و پرونده ای بنام ایران!

]]>
تهران – واشنگتن و استراتژی دیپلماسی آبشاری http://www.faratab.com/news/9206/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C Tue, 14 May 19 14:34:14 +0430 تهران – واشنگتن و استراتژی دیپلماسی آبشاری

]]>
ترامپیسم؛ ایدئولوژی پر هزینه! http://www.faratab.com/news/9165/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%9B-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%21 Fri, 15 Mar 19 03:29:49 +0330 ترامپیسم؛ ایدئولوژی پر هزینه!

]]>
اروپا در آشفتگی http://www.faratab.com/news/9088/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C Sun, 23 Dec 18 10:33:23 +0330 اروپا در آشفتگی
با‌توجه به معیارهای تاریخی که در یک آن شکل می‌گیرند، آینده دموکراسی، رونق اقتصادی و صلح در اروپا، با عدم قطعیت روبرو شده است. تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ که با متحدانش مانند دشمن رفتار می‌کند، قاره سبز باید با تهدیدات پیش‌روی خود به‌تنهایی مقابله کند.

]]>
اروپا و معمای برجام http://www.faratab.com/news/9056/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85 Mon, 03 Dec 18 14:37:19 +0330 اروپا و معمای برجام
شرکای اروپایی برجام با وجود مواضع سیاسی اعلامی و نیز تلاش هایی عملی هنوز هیچ مکانیزم حقوقی مشخصی را برای تداوم برجام پس از خروج آمریکا تثبیت نکرده اند و میان دوگانه تحریم های آمریکایی و حفظ برجام در نوسان هستند.

]]>
اقتصاد قرمز یا بیمه آبی؟ http://www.faratab.com/news/9012/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%9F Mon, 05 Nov 18 19:33:09 +0330 اقتصاد قرمز یا بیمه آبی؟
در حالی فردا انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا برگزار می شود که اشتیاق زاید الوصفی طرفداران دو حزب بزرگ این کشور را برای به مشارکت بیشتر فرا می خواند.

]]>
به سوی چه جهانی در حرکتیم؟ http://www.faratab.com/news/8981/%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%9F Fri, 02 Nov 18 13:45:08 +0330 به سوی چه جهانی در حرکتیم؟
سیاست قدرت بزرگ، زنده و در کمال است. به این معنی است که ما به سوی دنیایی از رقابت و سوء ظن هدایت می شویم، جایی که در آن همکاری ها به شکلی شکننده ادامه دارند و نابخردی رهبران، اغلب باعث درد و رنج غیر ضروری می شود یا همان جهانی که هرگز آن را ترک نکرده ایم.

]]>
درس دیپلماسی روحانی به ترامپ http://www.faratab.com/news/8934/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Sat, 29 Sep 18 09:15:46 +0330 درس دیپلماسی روحانی به ترامپ
رئیس جمهوری ایران در هشتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد استراتژی ایران را در برخورد و مواجه با آمریکا مقابله به مثل معرفی و این استراتژی را این گونه ترسیم کردند؛ «تعهد در برابر تعهد و نقض در برابر نقض».

]]>
اشباح برجام؛ تا به کجا ایدئولوژی! http://www.faratab.com/news/8860/%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%9B-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%21 Fri, 03 Aug 18 17:08:45 +0430 اشباح برجام؛ تا به کجا ایدئولوژی!
وقتی میگوییم باید واقع بین بود، در اینجاست که باید بپذیریم که شرایط داخلی و خارجی کشور چگونه است و باید با توجه به این شرایط برنامه ریزی کرد. این خوانش از برجام زمانی شکل می گیرد که ما نیز بسان دریدا با متنی که روبرو هستیم چیزهایی را تزریق می کنیم.

]]>
پرونده ایران تحت الشعاع سایه سنگین اوباما بر ترامپ! http://www.faratab.com/news/8865/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%21 Mon, 30 Jul 18 15:06:19 +0430 پرونده ایران تحت الشعاع سایه سنگین اوباما بر ترامپ!

]]>
ترامپ برنامه ای برای تغییر رژیم ایران ندارد http://www.faratab.com/news/8800/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Tue, 26 Jun 18 17:21:03 +0430 ترامپ برنامه ای برای تغییر رژیم ایران ندارد
پرزیدنت ترامپ با طرح این ایده که جنگ های اخیر ایالات متحده امریکا برای تغییر رژیم در خاورمیانه منجر به بدتر شدن وضعیت و افزایش هزینه برای آمریکایی ها گردید، مخالفت خود را نشان داد.

]]>
ترامپ، بازنده و اون برنده مذاکرات سنگاپور http://www.faratab.com/news/8737/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1 Sat, 09 Jun 18 22:20:01 +0430 ترامپ، بازنده و اون برنده مذاکرات سنگاپور
از آنجایی که دونالد ترامپ بدون دریافت امتیازی راضی به مذاکره با کیم جونگ اون شد، همین مساله در مذاکرات سنگاپور هم تکرار می‌شود و او بدون آنکه به دستاورد چشمگیری در آستانه انتخابات ماه نوامبر کنگره دست یافته باشد، مدعی پیروزی می‌شود تا از حمایت مردمی بیشتر

]]>
کرملین: ترامپ و پوتین تلفنی امکان دیدارشان در وین را بررسی کردند http://www.faratab.com/news/8734/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86%3A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Sat, 09 Jun 18 20:10:01 +0430 کرملین: ترامپ و پوتین تلفنی امکان دیدارشان در وین را بررسی کردند
سخنگوی کرملین گفت، رئیس جمهوری آمریکا و همتای روسش در جریان جدیدترین گفت‌وگوی تلفنی خود به بررسی این مساله پرداختند که وین در اتریش یکی از شهرهایی است که می‌تواند میزبان نشست دو جانبه این دو باشد.

]]>
ابوالفتح: ترامپ به‌دنبال استراتژی یا صلح یا جنگ با ایران است http://www.faratab.com/news/8617/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD%3A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 05 Jun 18 15:10:02 +0430 ابوالفتح: ترامپ به‌دنبال استراتژی یا صلح یا جنگ با ایران است
کارشناس مسائل آمریکا در گفت‌وگو با خبرآنلاین به بررسی استراتژی کنونی آمریکا در قبال ایران پرداخته است.

]]>
فرانسه سعی دارد طرفین موافقتنامه هسته‌ای را به توافق جدید با تهران جلب کند http://www.faratab.com/news/8601/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 04 Jun 18 17:30:01 +0430 فرانسه سعی دارد طرفین موافقتنامه هسته‌ای را به توافق جدید با تهران جلب کند
یک روزنامه روسی از موضع جدید مکرون درباره برجام خبر داده و نوشته است که فرانسه قصد مذاکره جدید با تهران را دارد.

]]>
دارندگان ابروهای پرپشت خودشیفته هستند http://www.faratab.com/news/8564/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 03 Jun 18 13:40:01 +0430 دارندگان ابروهای پرپشت خودشیفته هستند
دانشمندان معتقدند افراد نارسیسیست و خودشیفته (دونالد ترامپ)، ابروهای ضخیم‌تر و پرپشت‌تری نسبت به سایرین دارند.

]]>
ترامپ: دیدارم با رهبر کره شمالی آخرین دیدار نیست http://www.faratab.com/news/8527/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%3A-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Fri, 01 Jun 18 18:30:01 +0430 ترامپ: دیدارم با رهبر کره شمالی آخرین دیدار نیست

]]>
ترامپ، اروپا را غافلگیر کرد/ مکرون: تلافی می‌کنیم http://www.faratab.com/news/8522/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%3A-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Fri, 01 Jun 18 14:20:01 +0430 ترامپ، اروپا را غافلگیر کرد/ مکرون: تلافی می‌کنیم
رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود، تصمیم کاخ سفید را «غیرقانونی» خواند و از تدارک پاسخی تلافی‌جویانه «به شیوه قاطع و مناسب» خبر داد.

]]>
کره‌شمالی: طبق جدول زمانبندی خودمان خلع سلاح هسته‌ای را اجرا می‌کنیم http://www.faratab.com/news/8472/%DA%A9%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%3A-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Tue, 29 May 18 20:00:01 +0430 کره‌شمالی: طبق جدول زمانبندی خودمان خلع سلاح هسته‌ای را اجرا می‌کنیم
رسانه رسمی کره‌شمالی گزارش داد پیونگ‌یانگ به برنامه خودش برای خلع سلاح هسته‌ای پایبند است و این در حالی است که مقام‌های این کشور با آمریکایی‌ها راه را برای مذاکرات احتمالی با دونالد ترامپ هموار می‌کنند.

]]>
تمجید RTE از سازماندهی کی‌روش در تیم ملی http://www.faratab.com/news/8463/%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-RTE-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C Tue, 29 May 18 14:00:01 +0430 تمجید RTE از سازماندهی کی‌روش در تیم ملی
سایت RTE ایرلند که در گزارش‌های روزانه به معرفی ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی می‌پردازد، در گزارشی درباره ایران به موفقیت‌های این تیم با کارلوس کی‌روش اشاره کرده است.

]]>
دست‌های جنجالی ترامپ http://www.faratab.com/news/8450/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Tue, 29 May 18 03:20:01 +0430 دست‌های جنجالی ترامپ
رئیس‌جمهوری آمریکا به دلیل توئیت‌های جنجال‌برانگیزش مشهور است اما ماجرای دست‌های او نیز بارها حاشیه‌ساز شده است.

]]>
طرفداران اردوغان از جنگ داخلی سخن می‌گویند/ دوقطبی کردن سیاست و فرقه‌گرایی برای حفظ قدرت خطرناک است/ پوتین، ترامپ و اردوغان مثل هم هستند http://www.faratab.com/news/8416/%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 27 May 18 23:40:02 +0430 طرفداران اردوغان از جنگ داخلی سخن می‌گویند/ دوقطبی کردن سیاست و فرقه‌گرایی برای حفظ قدرت خطرناک است/ پوتین، ترامپ و اردوغان مثل هم هستند
سیاست‌‌های اقتصادی رئیس‌جمهوری ترکیه کاملا بی‌معناست. او گفته که بهره پولی باید کمتر شود. تمام اقتصاددانان ترکیه و جهان با این حرف مخالفند. حال به نظر شما باید حرف کدام طرف را باور کرد؟ انتظارات مردم ترکیه از اقتصاد این کشور روز به روز کمتر می‌شود. اصلا ا

]]>
جهان بدون آمریکا حیثیت خود را در برجام می بیند http://www.faratab.com/news/8374/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AD%DB%8C%D8%AB%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF Sat, 26 May 18 21:40:01 +0430 جهان بدون آمریکا حیثیت خود را در برجام می بیند
موضع گیری های جهانی در چند روز اخیر به ویژه در همایش اقتصادی سن پترزبورگ روسیه خط بطلانی است بر تقلا و سیاست ضد برجامی آمریکا و نمایش اراده معطوف به مشروعیت تلاش جمعی برای پایان دادن به یکجانبه گرایی واشنگتن و تعرض به حیثیت و حق حاکمیت کشورها است.

]]>
حکم قاضی آمریکایی؛ ترامپ اجازه انسداد مخالفان توئیتری خود را ندارد http://www.faratab.com/news/8313/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%9B-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Thu, 24 May 18 16:40:02 +0430 حکم قاضی آمریکایی؛ ترامپ اجازه انسداد مخالفان توئیتری خود را ندارد
قاضی آمریکایی با صدور حکمی اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور نمی تواند بازدیدکنندگان از حساب توئیتری اش را به دلیل نظرات سیاسی مخالف مسدود کند.

]]>
درخواست‌های یک وزیر متوهم http://www.faratab.com/news/8283/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85 Thu, 24 May 18 00:20:01 +0430 درخواست‌های یک وزیر متوهم
مایک پمپئو، وزیر خارجۀ آمریکا پس از خروج کشورش از برجام، استراتژی جدیدی را طرح کرده که هدفش خلع سلاح کامل ایران است.

]]>
روحانی: ترامپ درباره مسائل منطقه دچار اشتباه شده است http://www.faratab.com/news/8195/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 17 May 18 20:10:01 +0430 روحانی: ترامپ درباره مسائل منطقه دچار اشتباه شده است
رئیس جمهور، کشتار مردم مظلوم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی در هفتادمین سالگرد اشغال فلسطین را فاجعه‌ای بزرگ و متاثر کننده دانست و تاکید کرد: سازمان ملل متحد و سازمان همکاری‌های اسلامی باید در این مقطع حساس، به وظیفه خود در حمایت از مردم مظلوم فلسطین عمل کنن

]]>
دیپلماسی در بروکسل؛ چه کسی قرار است امتیاز بدهد؟ http://www.faratab.com/news/8190/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%84%D8%9B-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%9F Thu, 17 May 18 14:10:01 +0430 دیپلماسی در بروکسل؛ چه کسی قرار است امتیاز بدهد؟
با قرائت بیانیه پایانی نشست چهارجانبه ایران و وزرای خارجه سه کشور اروپایی، نتایج در پایتخت ها بررسی می شود تا راهی برای گام مشترک پیدا شود.

]]>
چراغ سبزی که احمدی‌نژاد به آمریکا نشان داد http://www.faratab.com/news/8189/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF Thu, 17 May 18 13:00:02 +0430 چراغ سبزی که احمدی‌نژاد به آمریکا نشان داد
فعال سیاسی و روحانی نزدیک به محمود احمدی‌نژاد گفت: آقای احمدی‌نژاد مواضع حمایتی آقایان بهزاد نبوی، عمادالدین باقی، خانم شهیدی و تاجزاده را دید و معتقد است اوضاع رو به بهبود و روشنایی قرار دارد.

]]>
احتمال لغو نشست ترامپ و کیم جونگ اون http://www.faratab.com/news/8173/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%D9%86 Wed, 16 May 18 15:40:01 +0430 احتمال لغو نشست ترامپ و کیم جونگ اون
معاون اول وزیر امور خارجه کره شمالی اعلام کرده است که کشورش تمایلی به برگزاری نشست با آمریکا ندارد.

]]>
خروج از برجام، آغازی برای تغییر نظام در ایران http://www.faratab.com/news/8072/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 09 May 18 17:14:46 +0430 خروج از برجام، آغازی برای تغییر نظام در ایران

]]>
کاهش قیمت طلا در واکنش به خروج ترامپ از برجام http://www.faratab.com/news/8062/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85 Wed, 09 May 18 12:55:01 +0430 کاهش قیمت طلا در واکنش به خروج ترامپ از برجام

]]>
احتمال به تعویق افتادن ضرب‌الاجل ترامپ در خصوص توافق هسته‌ای http://www.faratab.com/news/8028/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Tue, 08 May 18 07:35:01 +0430 احتمال به تعویق افتادن ضرب‌الاجل ترامپ در خصوص توافق هسته‌ای
شبکه بلومبرگ به نقل از یک عضو ارشد مجلس نمایندگان آمریکا گزارش داد: دونالد ترامپ ممکن است ضرب‌الاجل خود در خصوص توافق هسته‌ای را به تعویق بیندازد بنابراین اروپایی‌ها می‌توانند مذاکرات خود برای تقویت این توافق را دنبال کنند.

]]>
ترامپ و طراحی بازی باخت-باخت برای ایران! http://www.faratab.com/news/8036/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%21- Tue, 08 May 18 02:07:33 +0430 ترامپ و طراحی بازی باخت-باخت برای ایران!
6 دلیلی که مانع خروج ترامپ از برجام میشود!

]]>
راه سوم ترامپ برای برجام http://www.faratab.com/news/8014/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85 Mon, 07 May 18 17:30:02 +0430 راه سوم ترامپ برای برجام

]]>
بعید نیست ترامپ برجام را تایید کند http://www.faratab.com/news/7837/%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA--%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF Tue, 24 Apr 18 11:15:01 +0430 بعید نیست  ترامپ برجام را تایید کند

]]>
بی صبرانه منتظر دیدار با رهبر کره شمالی هستم! http://www.faratab.com/news/7749/%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85%21 Thu, 19 Apr 18 11:05:02 +0430 بی صبرانه منتظر دیدار با رهبر کره شمالی هستم!
همان طور که می دانید من با کیم جونگ اون، طی هفته‌های آتی درباره خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره گفت‌وگو خواهم کرد. امیدوارم که این نشست یک موفقیت بزرگ باشد .

]]>
ترامپ: حالا من از اوباما محبوب تر هستم! http://www.faratab.com/news/7711/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%3A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85%21 Tue, 17 Apr 18 12:35:02 +0430 ترامپ: حالا من از اوباما محبوب تر هستم!

]]>
افزایش نیروهای نظامی آمریکا در سواحل سوریه - پایان ضرب الاجل http://www.faratab.com/news/7639/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87---%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84 Tue, 10 Apr 18 18:51:32 +0430 افزایش نیروهای نظامی آمریکا در سواحل سوریه - پایان ضرب الاجل

]]>
عربستان و ایدئولوژی های رقیب اسلامی http://www.faratab.com/news/7567/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C Wed, 21 Mar 18 13:44:54 +0330 عربستان و ایدئولوژی های رقیب اسلامی
اکنون که دونالد ترامپ میزبان شاهزاده سعودی در کاخ سفید است مسائل بسیاری برای گفت و گو وجود دارد، از برنامه های بلند پروازانه محمد بن سلمان گرفته تا موضوعات مربوط به اقدامات ایران...

]]>
دموکراسی علیه دموکراسی http://www.faratab.com/news/7535/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C Wed, 14 Mar 18 00:18:42 +0330 دموکراسی علیه دموکراسی
نویسنده کتاب «چگونه دموکراسی ها می میرند» معتقد است بحران جدید دموکراسی ها نه کودتا و اقدامات خشونت آمیز که روی کار آمدن اقتدارگرایان از طریق افزارهای دموکراتیک و صندوق آرا است.

]]>
کشور ناتوان از رعایت توافقات http://www.faratab.com/news/7288/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA Tue, 23 Jan 18 06:50:01 +0330 کشور ناتوان از رعایت توافقات
روزنامه روسی ایزوستیا در یادداشتی با عنوان "کشور ناتوان از رعایت توافقات" به انتقاد از موضع آمریکا نسبت به توافق هسته ای ایران و ۱+۵ پرداخت.

]]>
آغاز رسمی تعطیل شدن دولت آمریکا http://www.faratab.com/news/7264/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Mon, 22 Jan 18 20:40:01 +0330 آغاز رسمی تعطیل شدن دولت آمریکا
رئیس‌جمهوری آمریکا پیش از تلاش جدید برای رای‌گیری در کنگره دو دسته آمریکا برای خاتمه دادن به بن‌بست بودجه، مخالفانش را هدف انتقادات تازه‌ای قرار داد. از امروز دوشنبه صدها هزار کارمند فدرال مرخصی بدون حقوق خود را در خانه آغاز می‌کنند.

]]>
عریقات جزئیات معامله قرن را فاش کرد http://www.faratab.com/news/7249/%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sun, 21 Jan 18 17:55:02 +0330 عریقات جزئیات معامله قرن را فاش کرد
دبیر کمیته اجرایی ساف در گزارش سیاسی جزئیات معامله قرن برای صلح میان فلسطین و اسرائیل را فاش کرد. او گفت: تصمیم ترامپ سرآغاز مرحله‌ای جدید است که می‌توان آن را مرحله دیکته‌ها برشمرد.

]]>
توهم موشكی http://www.faratab.com/news/7193/%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%83%DB%8C Tue, 16 Jan 18 13:58:58 +0330 توهم موشكی
برزگر: ظاهرا مكرون با ترامپ توافق كرده مذاكرات موشكی با ایران را در قبال خارج‌نشدن آمریكا از برجام به جریان بیاندازد.

]]>
بیت المقدس؛ آتش به اختیار http://www.faratab.com/news/7022/%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%9B-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1 Fri, 08 Dec 17 22:16:54 +0330 بیت المقدس؛ آتش به اختیار

]]>
جسارت ترامپ نتیجه تفرقه جهان اسلام http://www.faratab.com/news/7021/%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85 Fri, 08 Dec 17 14:55:08 +0330 جسارت ترامپ نتیجه تفرقه جهان اسلام

]]>
ترامپ امروز قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل اعلام می‌کند http://www.faratab.com/news/7000/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Wed, 06 Dec 17 23:15:06 +0330 ترامپ امروز قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل اعلام می‌کند
مسئولان آمریکایی فاش کردند که رئیس‌جمهوری آمریکا در سخنرانی قریب الوقوعی، قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت.

]]>