فراتاب-نادر انتصار http://www.faratab.com/category/163/ info@rsm.co.ir Wed, 20 Oct 21 01:29:03 +0330fa ترامپ به ویروس چینی باخت یا به رقیب آمریکایی؟ http://www.faratab.com/news/11474/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%9F Mon, 14 Dec 20 18:07:30 +0330 ترامپ به ویروس چینی باخت یا به رقیب آمریکایی؟

]]>
ترامپیسم شورشی علیه پیامران عصر جدید! http://www.faratab.com/news/11446/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%21 Sat, 24 Oct 20 11:54:08 +0330 ترامپیسم شورشی علیه پیامران عصر جدید!

]]>
همه دلایلی که بایدن و ترامپ به خاطر آنها خود را برنده انتخابات 2020 می‌دانند! http://www.faratab.com/news/11445/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2020-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%21 Sat, 24 Oct 20 11:09:46 +0330 همه دلایلی که بایدن و ترامپ به خاطر آنها خود را برنده انتخابات 2020 می‌دانند!

]]>
نبرد بایدن و ساندرز بر تخت پادشاهی دموکراتها http://www.faratab.com/news/11303/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7 Tue, 10 Mar 20 01:52:04 +0330 نبرد بایدن و ساندرز بر تخت پادشاهی دموکراتها
الان نبرد بین بایدن و ساندرز است و حزب دموکرات نه تنها میان این دو انتخاب می‌کند بلکه انتخاب میان دو سیاست حزب را برای چهار سال یا بیشتر رقم میزند.

]]>
سایه مخرب دوگانه حزبی در آمریکا http://www.faratab.com/news/10925/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Mon, 28 Oct 19 19:23:39 +0330 سایه مخرب دوگانه حزبی در آمریکا
مشکلات سیاست ایالات متحده از نتایج انتخابات ریاست جمهوری عمیق تر است. این سیستم حزبی دودویی است که کشور را به دو تیم غیرقابل ادغام تقسیم می کند: یکی که خود را نماینده ارزش های چند فرهنگی شهرهای جهان وطنی می داند و دیگری خود را نماینده ارزش های مسیحی.

]]>
کاخ سفید یک خانه پوشالی بیش نیست! http://www.faratab.com/news/10604/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%21 Wed, 02 Oct 19 12:30:01 +0330 کاخ سفید یک خانه پوشالی بیش نیست!
وقتی سخنگوی دولت به طعنه عنوان یکی از سریالهای پرطرفدار آمریکایی را بر روی کاخ سفید می گذارد!

]]>
حسرت ابدی! http://www.faratab.com/news/5942/%D8%AD%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%21 Sun, 26 Mar 17 14:04:59 +0430 حسرت ابدی!
در 7 دهه زندگی پرفراز و فرودی که تاکنون هیلاری کلینتون سپری کرده است، تقریباً هرموفقیت ممکنی که یک زن آمریکایی می تواند بدست آورد را کسب کرده است اما ...

]]>
کلینتون قربانی سیستم ناعادلانه کارآمد! http://www.faratab.com/news/4831/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%21 Sun, 04 Dec 16 02:06:34 +0330 کلینتون قربانی سیستم ناعادلانه کارآمد!
هیلاری کلینتون هم اینک بیش از سه میلیون رای بیشتر از ترامپ آورده است و این اختلاف ساعت به ساعت بیشتر می شود اما این ترامپ است که رئیس جمهور آمریکاست

]]>
انتخاباتی متاثر از مهین پرستی و نژادگرایی http://www.faratab.com/news/4598/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C Wed, 16 Nov 16 12:00:32 +0330 انتخاباتی متاثر از مهین پرستی و نژادگرایی

]]>
تحلیل انتخابات آمریکا در گف و گوی GK TV با اردشیر پشنگ http://www.faratab.com/news/4569/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81-%D9%88-%DA%AF%D9%88%DB%8C-GK-TV-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Tue, 08 Nov 16 22:43:56 +0330 تحلیل انتخابات آمریکا در گف و گوی GK TV با اردشیر پشنگ
اردشیر پشنگ در این گفت و گو به این سوال پاسخ داد که انتخاب ترامپ و یا هیلاری کلینتون چه تاثیری بر توافق هسته ای (برجام) خواهد داشت؟

]]>
چالش های خاورمیانه ای رئیس جمهور آتی آیالات متحده http://www.faratab.com/news/4557/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87 Tue, 08 Nov 16 13:29:21 +0330 چالش های خاورمیانه ای رئیس جمهور آتی آیالات متحده
اینکه ترامپ رئیس جمهور شود یا هیلاری،شاید در نحوه تعامل با این چالش ها رفتاری متفاوت و شاید متناقض پیش گرفته شود اما آنچه که مسلم است این است که چالش عربستان،سوریه،ترکیه،روسیه

]]>
ماهی معروف پیشگوی هندی پیروز انتخابات امریکا را مشخص کرد! http://www.faratab.com/news/4555/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%21 Tue, 08 Nov 16 12:50:23 +0330 ماهی معروف پیشگوی هندی پیروز انتخابات امریکا را مشخص کرد!
ماهی معروف پیشگوی هندی در یک برنامه تلویزیونی که بینندگان بسیاری را پای تلویزیون کشاند پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مشخص کرد!

]]>
انتخابات آمریکا و دگرگونی اساسی در زیست سیاسی آمریکایی http://www.faratab.com/news/4553/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C- Tue, 08 Nov 16 11:29:31 +0330 انتخابات آمریکا و دگرگونی اساسی در زیست سیاسی آمریکایی
دگرگونی اساسی در زیست سیاسی آمریکایی با توجه به انتخابات ریاست جمهوری 2016 میان ترامپ و کلینتون

]]>
پیروزی ترامپ را بعید نمی دانم http://www.faratab.com/news/4545/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85 Tue, 08 Nov 16 10:58:37 +0330 پیروزی ترامپ را بعید نمی دانم
هیچ امیدی به انتخابات ریاست جمهوری کنونی ندارم و آن را به دلیل تعرض و ناسزاهای سیاسی، جنسی و شخصی که بازتاب دهنده ویژگی های حاکمان قدیمی و جدید این ابرقدرت و سیستم ارزش های اخلاقی آن می باشد، خسته کننده ترین و نازل ترین انتخابات می دانم

]]>
رئیس جمهور 45م آمریکا شرایط و پیامدهای پیش و پس از انتخابات http://www.faratab.com/news/4537/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-45%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA Mon, 07 Nov 16 11:52:59 +0330 رئیس جمهور 45م آمریکا شرایط و پیامدهای پیش و پس از انتخابات
برنامه تلگرامی نوزدهم فراتاب با حضور دکتر قدرت احمدیان و دکتر محمد محبی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اختصاص پیدا کرده است

]]>
رویای امریکایی! http://www.faratab.com/news/4535/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%21 Mon, 07 Nov 16 11:36:01 +0330 رویای امریکایی!
تنها 24 ساعت مانده است تا سرنوشت چهل و پنجمین رئیس جمهوری مشخص شود و کلید ورود به کاخ سفید در دستان یکی از دو نامزد نهایی قرار گیرد

]]>
تلاش دقیقه 90 جمهوری‌خواهان برای پیروزی ترامپ http://www.faratab.com/news/4464/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-90-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Thu, 03 Nov 16 13:15:03 +0330 تلاش دقیقه 90 جمهوری‌خواهان برای پیروزی ترامپ
اوباما که همچنان باوجود بحران‌های مختلف در کمپین هیلاری کلینتون از او به‌عنوان نامزد دموکرات‌ها حمایت می‌کند، روز گذشته اعلام کرد که حتی جمهوری‌خواهان نیز از ترامپ حمایت نمی‌کنند. اما به سرعت ورق برگشت.

]]>
ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری می شود http://www.faratab.com/news/4397/-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 29 Oct 16 22:46:57 +0330  ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری می شود
پروفسور مشهور آمریکایی که سیستمی را ابداع کرده که به پیش بینی صحیح هشت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمک کرده، می‌گوید ترامپ پیروز انتخابات هشتم نوامبر خواهد بود.

]]>
آیا باید نگرانی‌های ترامپ را جدی گرفت؟ http://www.faratab.com/news/4348/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9F Mon, 24 Oct 16 08:55:47 +0330 آیا باید نگرانی‌های ترامپ را جدی گرفت؟

]]>
من این زن ها را نمی شناسم http://www.faratab.com/news/4284/%D9%85%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%85 Sun, 16 Oct 16 09:05:03 +0330 من این زن ها را نمی شناسم
دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا، با رد اتهامات مبنی بر آزار جنسی زنان، می‌گوید این ادعاها «دسیسه‌چینی رسانه‌ای» است.

]]>
انتخابات آمریکا و آینده برجام: تثبیت یا فرجام؟ http://www.faratab.com/news/4194/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%3A-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%9F Tue, 04 Oct 16 09:55:09 +0330 انتخابات آمریکا و آینده برجام: تثبیت یا فرجام؟
در هیاهوی اخبار جهان، این روزها خبر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در صدر خبرهاست که دو نامزد این انتخابات یعنی کلینتون و ترامپ جذابیت دوچندانی را به آن بخشیده است .معمولا یکی از بحث های داغ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موضوع ایران است و این انتخابات نیز مس

]]>
آیا ترامپ رای می آورد؟ http://www.faratab.com/news/3620/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%9F Sun, 14 Aug 16 11:05:02 +0430 آیا ترامپ رای می آورد؟
نداشتن تجربه کار سیاسی و صحبت های جنجالی ترامپ و مخالفت برخی جمهوریخواهان با نامزد حزب متبوع خود، در کنار نتایج ضعیف نظرسنجی های اخیر برای ترامپ نوید خوشی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دست نمی دهد، در ادامه این مساله بررسی می شود.

]]>
هیلاری همچنان جلوتر از ترامپ http://www.faratab.com/news/3619/%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Sun, 14 Aug 16 10:52:35 +0430 هیلاری همچنان جلوتر از ترامپ
اکثر نظرسنجی های اخیر، پیشتازی کلینتون نسبت به رقیب جمهوری خواه خود را نشان می دهد.

]]>
ترامپ و تهدید به خروج از سازمان تجارت جهانی http://www.faratab.com/news/3101/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Mon, 25 Jul 16 13:35:57 +0430 ترامپ و تهدید به خروج از سازمان تجارت جهانی
ترامپ در این مصاحبه گفته در صورتی که سازمان تجارت جهانی (WTO) با طرح وی مبنی بر بازنگری در تعرفه های گمرکی مخالفت بکند، ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری وی از این سازمان خارج خواهد شد.

]]>
تیم کین نامزد معاونت اولی کلینتون http://www.faratab.com/news/3059/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86 Sat, 23 Jul 16 09:29:42 +0430 تیم کین نامزد معاونت اولی کلینتون
هیلاری کلینتون، روز جمعه 22 جولای، تیم کین سناتور ایالت ویرجینیا را به عنوان نامزد معاونت اولی خود برگزید.

]]>
نحوه انتخاب رئیس جمهور ایالات متحده http://www.faratab.com/news/2998/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87 Tue, 19 Jul 16 21:20:03 +0430 نحوه انتخاب رئیس جمهور ایالات متحده
انتخابات در بسیاری از کشورهای دموکراتیک دیگر خیلی کوتاه و کم هزینه است، اما در آمریکا رقابت‌های مقدماتی و نهایی چیزی حدود دو سال طول می‌کشد و در دوره‌های اخیر بیش از ٢ میلیارد دلار در جریان این کارزارها هزینه شده است.

]]>
پیشی جستن کلینتون از ترامپ در چهار ایالت کلیدی! http://www.faratab.com/news/2905/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%21 Fri, 15 Jul 16 22:35:01 +0430 پیشی جستن کلینتون از ترامپ در چهار ایالت کلیدی!
نامزد پیشتاز دموکرات ها، در چهار ایالت کلرادو، فلوریدا، کارولینای شمالی، و ویرجینیا از ترامپ پیش است.

]]>
نگاه منفی 80 درصد اسپانیایی تبارها به ترامپ! http://www.faratab.com/news/2884/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-80-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%21 Fri, 15 Jul 16 00:50:24 +0430 نگاه منفی 80 درصد اسپانیایی تبارها به ترامپ!
مطابق یک نظرسنجی، تنها 19 درصد از رأی‌دهندگان اسپانیایی‌تبار ایالات‌متحده، گفته‌اند درصورتی‌که ترامپ به‌عنوان نامزد رسمی حزب انتخاب گردد، به وی رأی خواهد داد.

]]>
برنی سندرز فردا رسماً از هیلاری کلینتون حمایت می‌کند http://www.faratab.com/news/2809/%D8%A8%D8%B1%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 11 Jul 16 22:37:21 +0430 برنی سندرز فردا رسماً از هیلاری کلینتون حمایت می‌کند
برنی سندرز و هیلاری کلینتون قرار است روز سه‌شنبه 12 جولای در پورتموث نیوهمپشایر در یک گردهمایی مشترک شرکت کنند.

]]>
یک ترامپ و پنج نامزد! http://www.faratab.com/news/2628/%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%21 Mon, 04 Jul 16 02:03:49 +0430 یک ترامپ و پنج نامزد!
کریس کریستی فرماندار نیوجرسی، نیوت گینگریچ رئیس سابق مجلس نمایندگان، مایک پنس فرماندار ایندیانا، جونی ارنست سناتور آیوا، و جف سشنز سناتور آلاباما 5 گزینه مطرح برای پست معاونت ترامپ هستند.

]]>
چهار اشتباهی که باعث شکست کلینتون از ترامپ می شود! http://www.faratab.com/news/2168/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%21 Fri, 03 Jun 16 12:24:51 +0430 چهار اشتباهی که باعث شکست کلینتون از ترامپ می شود!
لینتون نامزدی ضعیف است که سوابق منفی زیادی دارد و رسوایی ایمیلش روزبه‌روز بدتر می‌شود و یک رقیب سرسخت و کله‌شق دارد که طرفدارانش می‌توانند به کابوسی برای فیلادلفیا تبدیل شوند

]]>
ترامپ نامزد نهایی جمهوری‌خواهان http://www.faratab.com/news/2105/-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86 Fri, 27 May 16 18:02:38 +0430  ترامپ نامزد نهایی جمهوری‌خواهان
دونالد ترامپ آرای لازم برای کسب نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را به دست آورد.

]]>
نشست تخصصی نقد و بررسی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا(۲۰۱۶) http://www.faratab.com/news/1940/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%28%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%29 Fri, 20 May 16 05:27:05 +0430 نشست تخصصی نقد و بررسی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا(۲۰۱۶)

]]>
رقابت منفورترین‌ها در انتخابات 2016 آمریکا http://www.faratab.com/news/1664/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2016-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Tue, 10 May 16 01:46:23 +0430 رقابت منفورترین‌ها در انتخابات 2016 آمریکا
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی با اشاره به احتمال رقابت نهایی میان کلینتون و ترامپ رقابت این 2 را رقابت منفورترین‌های تاریخ انتخابات آمریکا خواند.

]]>
بررسی انتخابات آمریکا پیش از آخرین سه شنبه بزرگ http://www.faratab.com/news/1694/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF Mon, 09 May 16 22:54:28 +0430 بررسی انتخابات آمریکا پیش از آخرین سه شنبه بزرگ
گروه تحریریه فراتاب ششمین نشست شبانه تلگرامی اش را با اختصاص دادن به انتخابات درون حزبی در ایالات متحده آمریکا و با حضور دو پژوهشگر مسائل آمریکا برگزار کرد.

]]>
طوفان ترامپ بی رقیب شد! http://www.faratab.com/news/1464/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%21 Wed, 04 May 16 20:12:47 +0430 طوفان ترامپ بی رقیب شد!
تد کروز بعد از شکست در ایالت ایندیانا، با انصراف خود از ادامه رقابتها، پیروزی ترامپ را قطعی کرد.

]]>
جابر انصاری: صبر ایران حد و حدودی دارد http://www.faratab.com/news/1209/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%3A-%D8%B5%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AF-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Mon, 25 Apr 16 18:51:50 +0430 جابر انصاری: صبر ایران حد و حدودی دارد
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در مورد مواضع عربستان سعودی در قبال ایران گفت: بر خلاف عربستان سعودی که بدنبال تشدید بحران در منطقه است، ما سیاست اجتناب از بحران را پیگیری نموده ایم. البته صبر ایران هم حد و حدودی دارد و در چارچوب اهداف سیاست خارجی کشور، تص

]]>
بررسی انتخابات آمریکا پیش از آخرین سه شنبه بزرگ http://www.faratab.com/news/1199/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF Mon, 25 Apr 16 13:07:20 +0430 بررسی انتخابات آمریکا پیش از آخرین سه شنبه بزرگ
گروه تحریریه فراتاب ششمین نشست شبانه تلگرامی اش را با اختصاص دادن به انتخابات درون حزبی در ایالات متحده آمریکا و با حضور دو پژوهشگر مسائل آمریکا برگزار کرد.

]]>
با انتخابات آمریکا پیش از آخرین سه شنبه بزرگ! http://www.faratab.com/news/1168/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%21 Sun, 24 Apr 16 14:01:20 +0430 با انتخابات آمریکا پیش از آخرین سه شنبه بزرگ!
گروه تحریریه فراتاب ششمین نشست شبانه تلگرامی اش را به انتخابات درون حزبی در ایالات متحده آمریکا اختصاص داده است و به همین منظور دو پژوهشگر مسائل آمریکا را برای ارائه دیدگاههایشان دعوت کرده است.

]]>
انتقاد سازمان ملل از لفاظی های انتخاباتی امریکا http://www.faratab.com/news/961/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Sat, 16 Apr 16 18:44:43 +0430 انتقاد سازمان ملل از لفاظی های انتخاباتی امریکا
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن انتقاد شدید از لفاظی‌های انتخاباتی امریکا اعلام کرد نامزدهای انتخاباتی «شبح زشت اختلاف نژادی و مذهبی» را احیا کرده‌اند

]]>
اوباما نگران چیست؟ http://www.faratab.com/news/882/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 12 Apr 16 12:54:24 +0430 اوباما نگران چیست؟
می توانم درک کنم که چرا بسیاری از مردم اوباما را واقع گرا فرض می کنند، اما تا آنجا که من می بینم، ابعاد غیرواقع گرایانه ریاست جمهوریش همان قدر مهم و اثرگذار بوده اند که ویژگی های واقع گرایانه اش بوده است. در حقیقت، دلیل اصلی ناکامی های آشکار او در سیاست خ

]]>
چرا سه شنبه بزرگ مهم است؟ http://www.faratab.com/news/460/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 03 Mar 16 03:55:02 +0330 چرا سه شنبه بزرگ مهم است؟
«سه‌شنبه بزرگ» که به یکم مارس اطلاق می‌شود، روزی است که در آن ۱۲ ایالت و یک منطقه خودگردان ایالات‌متحده به پای صندوق‌های رای می‌روند تا از بین نامزدهای مقدماتی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان یکی را برای شرکت در رقابت نهایی انتخاب کنند.

]]>
سه شنبه بزرگ http://www.faratab.com/news/459/%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF Thu, 03 Mar 16 03:10:02 +0330 سه شنبه بزرگ

]]>
سندرز یا کلینتون؟ http://www.faratab.com/news/457/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%9F Thu, 03 Mar 16 02:25:02 +0330 سندرز یا کلینتون؟

]]>
بهترین شخص برای مدیریت آمریکا http://www.faratab.com/news/389/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Wed, 24 Feb 16 20:34:59 +0330 بهترین شخص برای مدیریت آمریکا
اساتید روابط بین‌الملل از میان دو نامزد باقی مانده در حزب دموکرات، نزدیک به ۸۰ درصد هیلاری کلینتون و تنها ۲۰ درصد سندرز را برای مدیریت سیاست خارجی لایق تر می‌دانند.

]]>
کلینتون پیروز و ترامپ شکست خورد http://www.faratab.com/news/146/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF Thu, 04 Feb 16 00:24:44 +0330 کلینتون پیروز و ترامپ شکست خورد
با مشخص شدن نخستین مرحله از انتخابات درون حزبی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، اکثر رسانه های خبری جهان، اخبار این انتخابات را در صدر خبرهای خود قرار دادند.

]]>