فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 08:38:43 +0330fa ایران و فناوری خورشیدی http://www.faratab.com/news/9068/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C- Wed, 12 Dec 18 12:17:00 +0330 ایران و فناوری خورشیدی
یک سوم ایران ظرفیت نصب پنل خورشیدی دارد/ امکان صادرات برق خورشیدی

]]>
حمایت دولت از طرح های خلاقانه تولید انرژی خورشیدی در کویر http://www.faratab.com/news/9036/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1- Tue, 20 Nov 18 09:44:44 +0330 حمایت دولت از طرح های خلاقانه تولید انرژی خورشیدی در کویر
کامبیز مهدی زاده فرساد دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی از حمایت دولت از طرح های نوآورانه و فناورانه در زمینه تولید انرژی از نور خورشید در مناطق کویری کشور خبر داد.

]]>