فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 29 Oct 20 11:02:26 +0330fa خاشقجی به جلادانش چه گفت؟ http://www.faratab.com/news/9035/%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%9F Mon, 19 Nov 18 19:57:27 +0330 خاشقجی به جلادانش چه گفت؟
جوخه ترور جمال خاشقجی در مدت شکنجه و قتل و مثله کردن بدن این خبرنگار 19 بار با ریاض تماس می گیرند که در یکی از تماس ها ماهر عبدالعزیز مطرب، مدیر عملیات و محافظ شخصی ولیعهد به مشاور بن سلمان می گوید: به رئیست بگو کار تمام شد!

]]>