فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Oct 21 04:38:35 +0330fa «لبخند رخساره» با بازی کامبیز دیرباز و ستاره اسکندری کلید خورد http://www.faratab.com/news/3113/-%C2%AB%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87%C2%BB-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF Mon, 25 Jul 16 20:20:07 +0430  «لبخند رخساره» با بازی کامبیز دیرباز و ستاره اسکندری کلید خورد
نویسنده سریال «لبخند رخساره» گفت: بازیگرانی چون کامبیز دیرباز، ستاره اسکندری و مجید مظفری به سریال «لبخند رخساره» پیوستند و این سریال در شهریور ماه کلید می‌خورد.

]]>
«لبخند رخساره» اول شهریور کلید می‏خورد http://www.faratab.com/news/3109/%C2%AB%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87%C2%BB-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8F%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF Mon, 25 Jul 16 17:55:03 +0430 «لبخند رخساره» اول شهریور کلید می‏خورد
دومین همکاری مشترک سعید نعمت ا… و بهرنگ توفیقی در روزهای پایانی تابستان کلید می خورد.

]]>
نخستین بازیگر زن در سینمای ایران که بود؟ http://www.faratab.com/news/2305/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F Sat, 11 Jun 16 10:44:22 +0430 نخستین بازیگر زن در سینمای ایران که بود؟
ارامنه در سینمای ایران و بخصوص در نخستین روزهای طلوع این هنر در کشور نقش قابل توجهی داشتند و به همین دلیل بسیاری از نخستین های سینمای ایران را رقم زده اند، از جمله نخستین بازیگری زن.

]]>