فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 20 Oct 19 05:15:52 +0330fa ناکامی سیاست های راهبردی آمریکا در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/9203/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87------------ Sun, 12 May 19 13:25:36 +0430 ناکامی سیاست های راهبردی آمریکا در خاورمیانه

]]>
دو روی سکه عربستان در یمن http://www.faratab.com/news/9180/%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%85%D9%86 Tue, 26 Mar 19 10:14:45 +0430 دو روی سکه عربستان در یمن

]]>
نقش دولت ها درکاهش سوء مصرف و قاچاق موادمخدر http://www.faratab.com/news/9127/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1 Wed, 30 Jan 19 10:51:39 +0330 نقش دولت ها درکاهش سوء مصرف و قاچاق موادمخدر

]]>
در باره آیت ا... هاشمی http://www.faratab.com/news/9125/%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7...-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C- Mon, 28 Jan 19 09:54:38 +0330 در باره آیت ا... هاشمی

]]>
پیچیدگی ها و ظرافت های اعتیاد زنان http://www.faratab.com/news/9117/%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86- Tue, 22 Jan 19 11:17:06 +0330 پیچیدگی ها و ظرافت های اعتیاد زنان

]]>
بازخوانی و نقد بودجه سال 1398 http://www.faratab.com/news/9106/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1398 Sat, 12 Jan 19 10:19:46 +0330 بازخوانی و نقد بودجه سال 1398
«حسن روحانی»، رئیس جمهوری در هنگام تقدیم لایحه بودجه 98 به مجلس، «شفافیت، معاش و اشتغال» را سه شاخصه لایحه بودجه سال آینده عنوان کردند که درحقیقت چالش های جدی دولت بشمار می آید.

]]>
طرح توزیع مواد مخدردولتی؛ کاهش هزینه های اجتماعی یا افزایش اعتیاد http://www.faratab.com/news/9102/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%9B-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF- Tue, 08 Jan 19 10:10:59 +0330 طرح توزیع مواد مخدردولتی؛ کاهش هزینه های اجتماعی یا افزایش اعتیاد
اعتیاد از نظر جامعه شناسان و روانشناسان، یک بیماری است که اگر فرد مبتلا به موقع درمان نشود نه تنها خود شخص از میان می رود بلکه عوارض سوء اجتماعی متعددی به بار خواهد آورد.

]]>
فرانسه در آتش خشم معترضان http://www.faratab.com/news/9072/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86 Sat, 15 Dec 18 13:12:42 +0330 فرانسه در آتش خشم معترضان
اعتراضات جلیقه زردها به طور کامل روند سیاست ورزی در فرانسه را تحت الشعاع خود قرار داده و تغییرات زیادی به وجود خواهد آورد.

]]>
تحریم ها و شکست های سریالی آمریکا در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/9040/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Wed, 21 Nov 18 11:06:36 +0330 تحریم ها و شکست های سریالی آمریکا در خاورمیانه
دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران در حالی آغاز شده که در تاریخ چهل ساله روابط چالشی دو کشور تحریم ها به نتایج مورد نظر دست نیافته است.

]]>
موادمخدر؛ چالش برانگیز در 5 قاره جهان http://www.faratab.com/news/8968/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%9B-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-5-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86 Sun, 28 Oct 18 14:39:46 +0330 موادمخدر؛ چالش برانگیز در 5 قاره جهان
کشورهای زیادی در 5 قاره دنیا گرفتار مواد مخدر هستند. مردمان زیادی دراین مسیر غلط زندگی خود را فنا کرده و برباد داده اند. آن چه دریادداشت پیش روبیان وتصویرخواهد شد؛ گوشه ای از استیصال جامعه جهانی دراین زمینه است.

]]>
نقش انقلاب اسلامي ايران درعرصه نظريه پردازي انقلاب http://www.faratab.com/news/8952/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8 Sun, 14 Oct 18 10:21:12 +0330 نقش انقلاب اسلامي ايران درعرصه نظريه پردازي انقلاب
يكي از بزرگترين و مهم ترين حوادث و رويدادهاي قرن بيستم ، وقوع انقلاب اسلامي در ايران است. اين انقلاب به رهبري امام خميني (ره) توانست بسياري از معادلات جهاني و روابط قدرت هاي بزرگ را تغيير داده و تحولات گسترده اي در نظام بين الملل ايجاد نمايد.

]]>
درس دیپلماسی روحانی به ترامپ http://www.faratab.com/news/8934/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Sat, 29 Sep 18 09:15:46 +0330 درس دیپلماسی روحانی به ترامپ
رئیس جمهوری ایران در هشتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد استراتژی ایران را در برخورد و مواجه با آمریکا مقابله به مثل معرفی و این استراتژی را این گونه ترسیم کردند؛ «تعهد در برابر تعهد و نقض در برابر نقض».

]]>