فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 20 Oct 20 09:47:22 +0330fa ویتامین  D3 یا کلسیفرول چیست؟ http://www.faratab.com/news/4343/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%C2%A0-D3-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 23 Oct 16 19:09:48 +0330 ویتامین  D3 یا کلسیفرول چیست؟
ویتامین D3 یا کلسیفرول از مهمترین ویتامین های لازم برای بدن می باشد، که عملکرد آن شبیه هورمون های استروییدی است. بیشترین تاثیر این ویتامین بر روی استخوانها می باشد و این کار را با جذب بیشتر کلسیم وفسفر از روده انجام میدهد.

]]>