فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 29 Oct 20 10:51:23 +0330fa رشد 4 برابری در پرداخت تسهیلات ازدواج http://www.faratab.com/news/8845/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%C2%A0%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC Wed, 18 Jul 18 08:10:02 +0430 رشد 4 برابری در پرداخت تسهیلات ازدواج
وزیر ورزش و جوانان گفت: 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج سال گذشته در کشور پرداخت شده است که در مقاسه با سال ٩٢ رشد چهار برابری را نشان می دهد.

]]>