فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 21:48:10 +0330fa پاساژ دراکولا تعطیل می شود http://www.faratab.com/news/8700/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 09 Jun 18 11:58:55 +0430 پاساژ دراکولا تعطیل می شود
شهردار منطقه 11 تهران در نشست ساختمان های نا ایمن بخش مرکزی پایتخت از تعطیلی پاساژ معروف به دراکولا در خیابان لبافی نژاد به دلیل پیشگیری از خطرات جانی و مالی برای کسبه، کارگران و مراجعین خبر داد.

]]>