فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 24 Oct 20 21:04:47 +0330fa ایجاد تیم‌های فوریت‌های اجتماعی در دستور کار http://www.faratab.com/news/8666/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1 Thu, 07 Jun 18 22:40:02 +0430 ایجاد تیم‌های فوریت‌های اجتماعی در دستور کار
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات در حال انجام به‌منظور پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی در جمعیت دانش‌آموزی، گفت: برنامه‌ریزی برای ایجاد تیم‌های مداخله در درمان و فوریت‌های اجتماعی را نیز در دست انجام داریم.

]]>