فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 17:16:25 +0330fa اعزام دوباره تیم شناسایی اموال بابک زنجانی به خارج/ فعالیت در تلگرام می‌تواند تبدیل به جرم شود http://www.faratab.com/news/8568/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 03 Jun 18 15:50:02 +0430 اعزام دوباره تیم شناسایی اموال بابک زنجانی به خارج/ فعالیت در تلگرام می‌تواند تبدیل به جرم شود
محسنی اژیه مشهور به محسنی اژه‌ای متولد روستای اژیه در استان اصفهان است. او سمت‌هایی همچون دادستان ویژه روحانیت، وزیر اطلاعات در دولت نهم و دادستان کل کشور و ... را داشته و در حال حاضر معاون اول قوه قضاییه و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

]]>