فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 28 Oct 20 01:10:27 +0330fa از «سرب» کیمیایی تا «آواز گنجشک‌ها»ی مجیدی http://www.faratab.com/news/8583/%D8%A7%D8%B2-%C2%AB%D8%B3%D8%B1%D8%A8%C2%BB-%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%C2%AB%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%86%D8%AC%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%C2%BB%DB%8C-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C Sun, 03 Jun 18 23:20:01 +0430 از «سرب» کیمیایی تا «آواز گنجشک‌ها»ی مجیدی
در روزهای نیمه خرداد که مصادف با رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی، قیام تاریخی ۱۵ خرداد، شهادت امیرالمومنین علی (ع) و روز قدس، بیش از ۶۰ فیلم از شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شود.

]]>