فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 18 Jan 22 10:49:44 +0330fa آمدنیوز را یک رسانه نمی دانیم، بلکه یک فتنه گر خائن می دانیم http://www.faratab.com/news/10836/%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85 Thu, 17 Oct 19 18:40:01 +0330 آمدنیوز را یک رسانه نمی دانیم، بلکه یک فتنه گر خائن می دانیم

]]>
چشم ها به دهان خان پاکستانی دوخته شده است http://www.faratab.com/news/10769/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 11 Oct 19 21:50:01 +0330 چشم ها به دهان خان پاکستانی دوخته شده است

]]>
دولت در خط مقدم ایستاده و سزاوار توهین نیست http://www.faratab.com/news/10495/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%B2%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Thu, 26 Sep 19 10:00:01 +0330 دولت در خط مقدم ایستاده و سزاوار توهین نیست

]]>
دیپلماسی مقاومت و مقاومت دیپلماتیک http://www.faratab.com/news/10133/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9 Mon, 09 Sep 19 08:30:01 +0430 دیپلماسی مقاومت و مقاومت دیپلماتیک

]]>
استراتژی دولت در مسئله ی برجام، استراتژی تعهد در برابر تعهد است http://www.faratab.com/news/9993/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 02 Sep 19 16:20:01 +0430 استراتژی دولت در مسئله ی برجام، استراتژی تعهد در برابر تعهد است

]]>
ربیعی در جمع خبرنگاران: شرایط برای مذاکره با آمریکا ناعادلانه است http://www.faratab.com/news/9829/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%3A-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 28 Aug 19 02:10:02 +0430 ربیعی در جمع خبرنگاران: شرایط برای مذاکره با آمریکا ناعادلانه است

]]>
مدیرعاملی ایران خودرو به فرشاد مقیمی رسید http://www.faratab.com/news/9786/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Mon, 26 Aug 19 15:40:01 +0430 مدیرعاملی ایران خودرو به فرشاد مقیمی رسید
معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان مدیرعامل جدید ایران ‌خودرو انتخاب شد.

]]>
تلخ کامی ما به شیرین کامی جامعه می ارزد http://www.faratab.com/news/9771/%D8%AA%D9%84%D8%AE-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF Mon, 26 Aug 19 03:30:01 +0430 تلخ کامی ما به شیرین کامی جامعه می ارزد
سخنگوی دولت با ابراز خوشحالی از طرح انتقادات مختلف درباره دولت خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید دولتی است که در میانه میدان جنگ ایستاده و شرایط را تحمل می‌کند و همه تلخی‌ها را به جان خود می‌خرد تا کام جامعه شیرین باشد.

]]>
هدف از حذف صفر از پول ملی چیست؟! http://www.faratab.com/news/9592/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F%21 Sat, 17 Aug 19 20:30:02 +0430 هدف از حذف صفر از پول ملی چیست؟!
حذف صفرها از پول ملی در شرایط فعلی موافقان و مخالفانی دارد که هرکدام روی یک جنبه از اثرات این تصمیم جدید دولت انگشت گذاشته‌اند؛ با این حال علی‌رغم آنچه اغلب اقتصاددانان مخالف حذف صفرها از اهداف ضدتورمی این طرح دارند، مسئولان اقتصادی می‌گویند خودمان می‌دان

]]>
احداث خانه امید برای بازنشستگان/ یکسان سازی حقوق http://www.faratab.com/news/8646/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-- Wed, 06 Jun 18 18:00:01 +0430 احداث خانه امید برای بازنشستگان/ یکسان سازی حقوق
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه ریزی صندوق بازنشستگی کشوری در این دوره گفت: احداث خانه امید در استان‌ها، یسکان سازی حقوق بازنسشتگان، ارائه خدمات بیمه تکمیلی و خدمات فرهنگی و حمایتی بخشی از برنامه‌های پیش بینی شده است.

]]>
چه تعداد از مردم ایران تحت پوشش بهزیستی هستند؟ http://www.faratab.com/news/8512/%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F Thu, 31 May 18 15:21:34 +0430 چه تعداد از مردم ایران تحت پوشش بهزیستی هستند؟
وزیر تعاون، رفاه و کار اجتماعی از پوشش ۲۶ هزارکودک در سازمان بهزیستی خبر داد.

]]>
اعزام نیروی کار به کشور دانمارک http://www.faratab.com/news/8055/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9- Tue, 22 May 18 16:50:01 +0430 اعزام نیروی کار به کشور دانمارک
علی ربیعی در خصوص اهداف سفر خود به کشور دانمارک گفت : یکی از اهدافی که در این سفر پیگیری خواهیم کرد ملاقات‌های جداگانه با وزیر کار و اشتغال و نیز وزیر امور اجتماعی و تبادل نظر در خصوص مسایل اشتغال و امور اجتماعی است.

]]>
اشتغالزایی برای جوانان درگروامکانات شهرداری‌ وسازمانهای مردم نهاد http://www.faratab.com/news/7701/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF Tue, 17 Apr 18 06:10:02 +0430 اشتغالزایی برای جوانان درگروامکانات شهرداری‌ وسازمانهای مردم نهاد
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: ایجاد کارآفرینی اجتماعی و اشتغالزایی برای جوانان با کمک زیرساخت های شهرداری و ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد امکان پذیر است.

]]>