فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 28 Sep 20 11:56:30 +0330fa انتخابات سه‌قطبی http://www.faratab.com/news/9185/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C Sat, 06 Apr 19 09:38:28 +0430 انتخابات سه‌قطبی
در حالی که 3 روز تا برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل باقیست به نظر می‌رسد نخست وزیر آینده این رژیم برآیند رقابت‌ و تعامل سه قطب نتانیاهو، بنی گانتز و تاج‌بخش‌ها خواهد بود.

]]>
راهکارِ سه دولتی برای منازعه اسرائیل و فلسطین http://www.faratab.com/news/9153/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%90-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86 Fri, 22 Feb 19 21:04:02 +0330 راهکارِ سه دولتی برای منازعه اسرائیل و فلسطین
هم اکنون سه «دولت» درگیر منازعه اسرائیل و فلسطین هستند: حماس در غزه، تشکیلات خودگردان در کرانه باختری و اسرائیل! هر گونه ابتکاری برای پیشبرد فرایند صلح باید این واقعیت را لحاظ کند.

]]>
زمان اعتراف به شکست http://www.faratab.com/news/7323/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA Wed, 24 Jan 18 01:36:42 +0330 زمان اعتراف به شکست
نیاز مبرمی به این وجود دارد که رهبران فلسطین در برابرمردم به روشنی اعتراف کنند: «بله، ما شکست خورده ایم»، بسیاری از فلسطینیان می خواهند چنین جمله ای را بشنوند.

]]>