فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 09 Aug 20 06:46:29 +0430fa آیا باید با چینی‌ها خداحافظی کرد؟ http://www.faratab.com/news/6957/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F Sun, 03 Dec 17 19:00:02 +0330 آیا باید با چینی‌ها خداحافظی کرد؟
در زمان اوج تحریم‌ و با خروج شرکت‌های خودروسازی طرف قرارداد، چینی‌ها بازار مناسبی را از آن خود کردند حال با رفع تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری خودروسازان اروپایی در ایران، اکثر کارشناسان بر این عقیده هستند که نباید از پیشرفت چینی‌ها چشم‌پوشی کرد اما نیاز است تا

]]>