فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 06 Aug 20 12:07:17 +0430fa آمادگی سپاه و بسیج برای حل مشکلات جامعه http://www.faratab.com/news/6884/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87 Sun, 26 Nov 17 20:40:02 +0330 آمادگی سپاه و بسیج برای حل مشکلات جامعه
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: سپاه و بسیج برای حضور در عرصه‌های مختلف اجتماعی و حل معضلات اعلام آمادگی می‌کنند.

]]>