فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:48:11 +0330fa رانده از بهشت، مانده از پاستور واینک دربند شاپور! http://www.faratab.com/news/9223/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%21 Tue, 28 May 19 23:13:10 +0430 رانده از بهشت، مانده از پاستور واینک دربند شاپور!
کاندیدای پنجمین دوره‌ی انتخابات شورای شهر از اسلامشهر، بازیگر مورد تقدیر قرار گرفته‌ی صداوسیمای مرکز کرمانشاه و در نهایت، همسر دوم و مقتول محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران.

]]>
تعویق دوباره افتتاح خط 7 مترو http://www.faratab.com/news/8332/%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D8%B7-7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88 Fri, 25 May 18 20:00:26 +0430 تعویق دوباره افتتاح خط 7 مترو
خطی که در خرداد سال قبل وارد فاز مسافرگیری شد با یک فرمان محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران از مدار خارج شد و علی رغم وعده‌های بسیار برای بازگرداندن خط هفت به مدار این وعده هر ماه به ماه بعد موکول می‌شود.

]]>
فاتح صندلی سبز بهشت کیست؟ http://www.faratab.com/news/8099/%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 12 May 18 17:43:44 +0430 فاتح صندلی سبز بهشت کیست؟
سرانجام بعد از روزها قرار است فردا اعضای شورای شهر تهران، شهردار تهران را انتخاب کنند و تهران از حدود یک ماه بدون شهردار، رهایی یابد.

]]>
سکون در پایتخت بی سکان دار! http://www.faratab.com/news/7983/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%21 Sat, 05 May 18 15:59:12 +0430 سکون در پایتخت بی سکان دار!
بیش از هشت ماه از آغاز به کار شورای پنجم شهر تهران و مدیریت جدید شهر می گذرد، اما شهر و شهروندان هر ماه شاهد استعفای مدیر یا  گزینه انتخابی برای منصبی در شهرداری بوده اند. استعفاهایی که شهر را به کما برده اند.

]]>
حقوق 10 میلیون تومانی یک سردبیر! http://www.faratab.com/news/7917/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%21 Sun, 29 Apr 18 07:20:01 +0430 حقوق 10 میلیون تومانی یک سردبیر!
برخلاف فریاد وانفسای اصلاح طلبان در شهرداری تهران درباره نبود بودجه، قرارداد‌های نجومی با افراد خاص همچنان امضا می‌شود.

]]>
باید در کالبد تهران روح تازه ای بدمیم http://www.faratab.com/news/6830/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%85 Wed, 22 Nov 17 10:00:01 +0330 باید در کالبد تهران روح تازه ای بدمیم
شهردار تهران با بیان اینکه در گذشته شهرداری بیش از حد مراسم محور و مناسک محور بود و به کارایی و اثر بخشی فعالیت‌ها کمتر توجه داشته است، گفت: اما از این به بعد پرداختن به محتوا و کیفیت فعالیت ها در ابعاد فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و هنری بیشتر مورد توجه قرار

]]>