فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 14:28:56 +0330fa کشاورزان ایرانی چند ساله‌اند؟ http://www.faratab.com/news/6835/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Wed, 22 Nov 17 15:05:02 +0330 کشاورزان ایرانی چند ساله‌اند؟
معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که سن کشاورزی در ایران بالا بوده و مانند آمریکا حدود ۵۰ سال است که باید با اجرای طرح‌های حمایتی، کشاورزان جوان را تقویت کنیم تا به این عرصه وارد شوند.

]]>