فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 06 Aug 20 12:33:56 +0430fa تنش زدایی بین ایران و عربستان و تضعیف افراطی گری، آیا چنین است؟ http://www.faratab.com/news/10828/%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 17 Oct 19 16:40:01 +0330 تنش زدایی بین ایران و عربستان و تضعیف افراطی گری، آیا چنین است؟

]]>
ایران با چهره گشاده از تلاش‌های پاکستان برای همکاری‌های منطقه‌ای استقبال می کند http://www.faratab.com/news/10799/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 14 Oct 19 12:50:01 +0330 ایران با چهره گشاده از تلاش‌های پاکستان برای همکاری‌های منطقه‌ای استقبال می کند

]]>
گفته بودیم و باز می گوییم، اول خروج از یمن http://www.faratab.com/news/10800/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D9%85%D9%86 Mon, 14 Oct 19 10:29:17 +0330 گفته بودیم و باز می گوییم، اول خروج از یمن

]]>
شرعی، قانونی و مردمی عمل کنید http://www.faratab.com/news/10712/%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C%D8%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF Wed, 09 Oct 19 13:47:57 +0330 شرعی، قانونی و مردمی عمل کنید

]]>
فشار حداکثری آمریکا ره به جایی نخواهد برد! http://www.faratab.com/news/10358/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%21 Thu, 19 Sep 19 13:00:01 +0430 فشار حداکثری آمریکا ره به جایی نخواهد برد!

]]>
گام سوم را قطعاً برمی داریم http://www.faratab.com/news/10047/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Wed, 04 Sep 19 16:20:01 +0430 گام سوم را قطعاً برمی داریم

]]>
در شرایط مناسب همواره آماده ی مذاکره ایم http://www.faratab.com/news/9549/%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85 Thu, 15 Aug 19 08:40:02 +0430 در شرایط مناسب همواره آماده ی مذاکره ایم

]]>
سوال از رییس‌جمهور از دستور کار مجلس خارج شد http://www.faratab.com/news/8475/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF Tue, 29 May 18 22:00:02 +0430 سوال از رییس‌جمهور از دستور کار مجلس خارج شد
نماینده آستارا در مجلس گفت که سوال از رییس جمهور از نصاب افتاد.

]]>
ارائه طرح الزام شهرداری برای کاهش سن مدیران http://www.faratab.com/news/7953/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 02 May 18 00:15:02 +0430 ارائه طرح الزام شهرداری برای کاهش سن مدیران
گردهمایی جوانان شهر تهران به مناسبت هفته جوان شب گذشته با حضور محمد مهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، حجت نظری، عضو شورای اسلامی شهر تهران و سید فرید موسوی، رئیس فراکسیون جوانان مجلس در باغ کتاب تهران برگزار شد.

]]>
مبارزه تهران با گروه های تروریستی در منطقه تا ریشه کنی آنها ادامه می یابد http://www.faratab.com/news/6837/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF Wed, 22 Nov 17 09:36:34 +0330 مبارزه تهران با گروه های تروریستی در منطقه تا ریشه کنی آنها ادامه می یابد

]]>