فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 13 Aug 20 21:18:29 +0430fa همه اقلیم جهان در یک باغ http://www.faratab.com/news/10283/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%BA- Sun, 15 Sep 19 18:10:01 +0430 همه اقلیم جهان در یک باغ
باغ گیاه شناسی ملی ایران به وسعت ۱۴۵هکتار در دامنه جنوبی رشته کوه البرز در اراضی چیتگر، در شمال غربی تهران واقع گردیده است. عملیات طراحی و احداث این باغ از سال ۱۳۴۸ توسط کارشناسان ایرانی و با همکاری تعدادی از کارشناسان خارجی آغاز شد و نقشه جامع باغ طراحی

]]>
معرفی نامزدهای شهرداری کرج باز هم به تعویق افتاد http://www.faratab.com/news/8073/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF Wed, 09 May 18 17:10:55 +0430 معرفی نامزدهای شهرداری کرج باز هم به تعویق افتاد
با وجود اینکه امروز فرصت نهایی برای معرفی نامزدهای مورد نظر اعضا برای شورای شهر کرج بود، رئیس شورا جلسه امروز را لغو کرد.

]]>
استعفای شهردار کرج پذیرفته شد http://www.faratab.com/news/7699/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF Tue, 17 Apr 18 04:35:02 +0430 استعفای شهردار کرج پذیرفته شد
سخنگوی شورای شهر کرج از پذیرش استعفای اصغر نصیری توسط اکثریت اعضا شورا در جلسه غیرعلنی خبر داد.

]]>
مصدومان و آسیب دیدگان زلزله در سرپل ذهاب http://www.faratab.com/news/6785/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84-%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8 Mon, 13 Nov 17 13:15:02 +0330 مصدومان و آسیب دیدگان زلزله در سرپل ذهاب

]]>