فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 11 Aug 20 13:46:40 +0430fa اعلام نتایج نهایی انتخابات در حوزه ی قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب http://www.faratab.com/news/11237/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84-%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8 Sat, 22 Feb 20 21:32:38 +0330 اعلام نتایج نهایی انتخابات در حوزه ی قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب
نماینده حوزه انتخابی قصر شیرین و سرپلو گیلان غرب مشخص شد

]]>
اسامی نهایی تایید شده های مجلس یازدهم حوزه ی انتخابی قصر شیرین اعلام شد http://www.faratab.com/news/11219/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85--%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF- Fri, 14 Feb 20 13:46:46 +0330 اسامی نهایی تایید شده های مجلس یازدهم  حوزه ی انتخابی قصر شیرین اعلام شد
اعلام نهایی احراز صلاحیتهای حوزه ی انتخابی قصر شیرین

]]>
در ایران امنیت هر کدام از قومیت‌ها، امنیت سایر قومیت ها است http://www.faratab.com/news/10827/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 17 Oct 19 16:10:01 +0330 در ایران امنیت هر کدام از قومیت‌ها، امنیت سایر قومیت ها است

]]>
تشکر می کنم و تذکر می دهم، مشکلات منطقه ادامه دارد! http://www.faratab.com/news/10683/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21 Mon, 07 Oct 19 13:20:01 +0330 تشکر می کنم و تذکر می دهم، مشکلات منطقه ادامه دارد!

]]>
کانکس‌های زلزله‌زدگان باید جمع شود http://www.faratab.com/news/10351/%DA%A9%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 18 Sep 19 16:10:01 +0430 کانکس‌های زلزله‌زدگان باید جمع شود
کانکسها چهره ی شهر سرپل را زشت میکند لذا باید روند ساخت منازل مردم و استقرارشان را تسریع ببخشیم و کانکسها هم گرد اوری شوند

]]>
سیستم بانکی در حق مردم زلزله‌زده ظلم می‌کند http://www.faratab.com/news/7694/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B8%D9%84%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Tue, 17 Apr 18 00:50:01 +0430 سیستم بانکی در حق مردم زلزله‌زده ظلم می‌کند
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب با اشاره به اینکه فشار زیادی به مردم زلزله‌زده تحمیل می‌شود، گفت: سیستم بانکی در حق مردم زلزله‌زده ظلم می‌کند.

]]>
برپایی جشن آتش نوروزی در روستای زلزله زده قلعه بهادری دشت ذهاب http://www.faratab.com/news/7566/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8 Mon, 19 Mar 18 23:44:11 +0330 برپایی جشن آتش نوروزی در روستای زلزله زده قلعه بهادری دشت ذهاب

]]>
شرایط سخت زلزله زدگان سرپل ذهاب پس از بارش باران http://www.faratab.com/news/7423/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84-%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 17 Feb 18 22:41:28 +0330 شرایط سخت زلزله زدگان سرپل ذهاب پس از بارش باران

]]>
آیا ماه می‌تواند به پیش‌بینی زلزله کمک کند؟ http://www.faratab.com/news/7235/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 21 Jan 18 17:55:02 +0330 آیا ماه می‌تواند به پیش‌بینی زلزله کمک کند؟
مطالعات نشان می‌دهد این افسانه قدیمی که "زلزله‌های بزرگ در هنگام ماه کامل رخ می دهند"، هیچ گونه مبنای علمی ندارد.

]]>
زلزله زدگان کرمانشاه همچنان نیازمند کمک های بیشتر http://www.faratab.com/news/7050/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1 Fri, 15 Dec 17 23:55:45 +0330 زلزله زدگان کرمانشاه همچنان نیازمند کمک های بیشتر
گزارش تصویری وضعیت شهر کرمانشاه و روستاهای اطراف آن بعد از زلزله، عکاس مهرداد مرادی

]]>
53 هزار واحد مسکونی در زلزله کرمانشاه خسارت دید http://www.faratab.com/news/6988/53-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF Wed, 06 Dec 17 06:50:01 +0330 53 هزار واحد مسکونی در زلزله کرمانشاه خسارت دید
مدیرکل دفتر بازسازی بنیاد مسکن کشور با اشاره به اتمام ارزیابی واحدهای خسارت دیده در زلزله کرمانشاه گفت: با ارزیابی 94 هزار واحد، تعداد واحدهای خسارت دیده در زلزله از 30 هزار واحد به بیش از 50 هزار واحد افزایش یافت.

]]>
ثبت بزرگترین زمین‌لغزش و زلزله 2 دهه‌ اخیر ایران در کرمانشاه http://www.faratab.com/news/6862/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-2-%D8%AF%D9%87%D9%87%E2%80%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Fri, 24 Nov 17 22:55:02 +0330 ثبت بزرگترین زمین‌لغزش و زلزله 2 دهه‌ اخیر ایران در کرمانشاه
بر اساس نتایج مطالعات تیم تحقیقاتی پژوهشگاه زلزله‌شناسی، رخداد لرزه‌ای روز 21 آبان در استان کرمانشاه، یکی از بزرگترین و مخرب‌ترین زمین‌لرزه‌های دو دهه اخیر ایران است؛ گونه‌ای که میزان جابه‌جایی قائم زمین در این زمین‌لرزه 90 سانتی‌متر بوده است و زمین لغزش

]]>
نایلون؛ از اقلام مورد نیاز زلزله‌زدگان http://www.faratab.com/news/6797/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86 Thu, 16 Nov 17 18:00:02 +0330 نایلون؛ از اقلام مورد نیاز زلزله‌زدگان
سخنگوی سازمان مدیریت بحران گفت: «نایلون» به منظور حفظ چادرها از باران از اقلام مورد نیاز مردم زلزله است.

]]>
نمی گذاریم امید در زیر آوار دفن شود! http://www.faratab.com/news/6789/%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF%21 Tue, 14 Nov 17 01:54:51 +0330 نمی گذاریم امید در زیر آوار دفن شود!

]]>
مصدومان و آسیب دیدگان زلزله در سرپل ذهاب http://www.faratab.com/news/6785/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84-%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8 Mon, 13 Nov 17 13:15:02 +0330 مصدومان و آسیب دیدگان زلزله در سرپل ذهاب

]]>
کرمانشاه پس از زلزله http://www.faratab.com/news/6784/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87 Mon, 13 Nov 17 12:30:02 +0330 کرمانشاه پس از زلزله

]]>
پس‌لرزه‌ها در کرمانشاه همچنان ادامه دارد http://www.faratab.com/news/6783/%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Mon, 13 Nov 17 11:45:01 +0330 پس‌لرزه‌ها در کرمانشاه همچنان ادامه دارد
مسئول شبکه لرزه‌نگاری کرمانشاه گفت: پس‌لرزه‎های زلزله شب گذشته در استان کرمانشاه همچنان ادامه دارد.

]]>
وضعیت نابسامان بیمارستان اسلام آباد غرب پس از زلزله دیشب + عکس http://www.faratab.com/news/6781/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A8-%2B-%D8%B9%DA%A9%D8%B3 Mon, 13 Nov 17 11:00:01 +0330 وضعیت نابسامان بیمارستان اسلام آباد غرب پس از زلزله دیشب + عکس
بیمارستان اسلام آباد غرب در پی زلزله شب گذشته و به دلیل مراجعه مصدومان وضعیت نابسامانی دارد.

]]>
دستور رهبر انقلاب به همه مسئولان برای کمک فوری به زلزه‌زدگان http://www.faratab.com/news/6780/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86 Mon, 13 Nov 17 10:10:02 +0330 دستور رهبر انقلاب به همه مسئولان برای کمک فوری به زلزه‌زدگان
رهبر معظم انقلاب اسلامی همه دستگاه‌های لشکری و کشوری را برای کمک فوری به آسیب دیدگان زلزله فراخواندند.

]]>
حال و روز اورژانس بیمارستان سرپل‌ذهاب پس از زلزله + عکس http://www.faratab.com/news/6782/%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84%E2%80%8C%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%2B-%D8%B9%DA%A9%D8%B3 Mon, 13 Nov 17 09:48:26 +0330 حال و روز اورژانس بیمارستان سرپل‌ذهاب پس از زلزله + عکس
رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه گفت: بیمارستان سرپل‌ذهاب دچار آسیب‌دیدگی و تخریب شده است.

]]>