فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 13 Aug 20 17:55:59 +0430fa داعش پایان یافت http://www.faratab.com/news/6825/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Tue, 21 Nov 17 13:45:02 +0330 داعش پایان یافت
فرمانده نیروی قدس سپاه در پیامی به محضر مقام معظم رهبری با اعلام پایان سیطره شجره خبیثه داعش، رهبری حکیمانه ایشان و پایداری ملت، دولت، ارتش و نیروهای مردمی عراق و سوریه و مجاهدین و شهدای مدافع حرم از دیگر کشورهای اسلامی را عامل پیروزی جبهه مقاومت دانست.

]]>
برندگان و بازندگان تقابل کُردها و بغداد! http://www.faratab.com/news/6747/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%21 Wed, 25 Oct 17 12:55:03 +0330 برندگان و بازندگان تقابل کُردها و بغداد!

]]>