فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 09:26:05 +0330fa وظیفه مهم مسئولان و مردم؛ تقویت عوامل اقتدار ملی و شناخت دشمن http://www.faratab.com/news/5250/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%9B-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86 Sun, 08 Jan 17 18:29:27 +0330 وظیفه مهم مسئولان و مردم؛ تقویت عوامل اقتدار ملی و شناخت دشمن
رهبر معظم انقلاب اسلامی از «ایمان و معرفت دینی»، «قدرت علمی»، «اقتصاد مقاوم» و «حفظ عزت ملی» به‌عنوان عناصر چهارگانه اقتدار کشور و ملت ایران نام بردند تأکید کردند:مهمترین درس قیام ۱۹ دی مردم قم، شناخت دشمن و شیوه و سمت و سویِ دشمنی، و اقدام به هنگام و با

]]>
آمریکا همان آمریکاست و نتیجه انتخابات آن برای ما فرقی نمی‌کند http://www.faratab.com/news/4645/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Wed, 16 Nov 16 15:55:34 +0330 آمریکا همان آمریکاست و نتیجه انتخابات آن برای ما فرقی نمی‌کند
رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتخابات آمریکا را نشان دهنده مشکلات و واقعیت های درون جامعه آمریکا دانستند و گفتند: برخلاف عده ای در دنیا که شادی یا عزا گرفته اند، نتیجه این انتخابات برای ما فرقی نمی کند و به لطف الهی، برای مواجهه با هر حادثه محتملی نیز آماده ا

]]>
ایستادگی نظام اسلامی در برابر آمریکا بر اساس استدلال‌های کاملاً منطقی است http://www.faratab.com/news/4460/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 02 Nov 16 17:59:31 +0330 ایستادگی نظام اسلامی در برابر آمریکا بر اساس استدلال‌های کاملاً منطقی است
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در آستانه سیزدهم آبانماه روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان تأکید کردند: آنچه که مشکلات کشور را حل خواهد کرد، روحیه و تفکر انقلابی به معن

]]>
ائتلاف نظامی غرب علیه تروریسم، واقعی و بدنبال ریشه کن کردن آن نیست http://www.faratab.com/news/4369/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Tue, 25 Oct 16 19:28:34 +0330 ائتلاف نظامی غرب علیه تروریسم، واقعی و بدنبال ریشه کن کردن آن نیست
هبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رییس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین فرمودند: ائتلاف نظامی غرب علیه تروریسم واقعی و بدنبال ریشه کن کردن آن نیست.

]]>
توان دفاعی را افزایش دهید تا زورگویان احساس تهدید کنند http://www.faratab.com/news/3986/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%B2%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Wed, 31 Aug 16 20:26:12 +0430 توان دفاعی را افزایش دهید تا زورگویان احساس تهدید کنند

]]>
برجام بار دیگر بدعهدی آمریکا را ثابت کرد http://www.faratab.com/news/3424/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 02 Aug 16 09:45:04 +0430 برجام بار دیگر بدعهدی آمریکا را ثابت کرد
رهبر معظم انقلاب اسلامی بر تکیه بر ظرفیت های داخلی به عنوان تنها راه حل مشکلات مردم تاکید کردند و گفتند: بر جام، به عنوان یک تجربه، بی نتیجه بودن مذاکره با امریکایی ها، بدعهدی آنها و ضرورت بی اعتمادی به وعده های امریکا را بار دیگر ثابت کرد.

]]>
دانشگاه و دانشجو باید همواره انقلابی باشند http://www.faratab.com/news/2413/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF Sun, 19 Jun 16 11:15:58 +0430 دانشگاه و دانشجو باید همواره انقلابی باشند
حضرت آیت الله خامنه ای به نقش اساتید در ایجاد و تقویت «هویت ایرانی و اسلامی» در دانشجویان اشاره کردند و گفتند: استادان با بیان پیشرفتهای کشور در عرصه های هوا فضا، نانو، هسته ای، زیست فناوری و پزشکی، می توانند احساس هویت را در دانشجویان بوجود آورند.

]]>
موضوع آب رودخانه‌های مرزی باید حل شود http://www.faratab.com/news/2050/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 24 May 16 09:23:06 +0430 موضوع آب رودخانه‌های مرزی باید حل شود
جمهوری اسلامی ایران بر خلاف برخی کشورها از جمله امریکا و انگلیس، همواره با مردم افغانستان با دید احترام، برادری و مهمان‌نوازی برخورد کرده است.

]]>
امروز هم روزگار موشک است و هم مذاکره http://www.faratab.com/news/717/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87 Thu, 31 Mar 16 00:03:42 +0430 امروز هم روزگار موشک است و هم مذاکره
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند اگر نظام اسلامی دنبال فناوری و مذاکره باشد، اما قدرت دفاعی نداشته باشد مقابل هر تهدیدی باید عقب نشینی کند.

]]>