فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 27 Feb 21 22:59:02 +0330fa یک بام و دو هوای کاخ سفید درباره بحران قطر http://www.faratab.com/news/6293/%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1 Sat, 10 Jun 17 21:01:41 +0430 یک بام و دو هوای کاخ سفید درباره بحران قطر
رئیس‌جمهور آمریکا از روزی که بحران قطر آغاز شد، همواره مواضع ضدونقیضی راجع به این مسئله داشت. ترامپ ازیک‌طرف بلافاصله در توئیتر خود قطر را برای حمایت از تروریسم سرزنش کرد و از سوی دیگر کاخ سفید اعلام کرد که حاضر است بین سران عرب منطقه و قطر میانجی‌ شود.

]]>