فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 23 Jan 19 16:02:55 +0330fa چرا کوربین برنده شد؟ http://www.faratab.com/news/6313/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Tue, 13 Jun 17 17:09:39 +0430 چرا کوربین برنده شد؟
مهم این نیست که کوربین واقعاً انتخابات را نَبُرد- او برنده شد. «جرمی کوربین» به ما الگویی ارائه داد تا در سال‌های پیش‌رو از آن پیروی کنیم. محافظه‌کاران ممکن است در انتهای امر، هنوز در قدرت باشند اما جِرمی کوربین انتخابات اخیر را برد.

]]>
تغییر یا تحکیم وضع موجود http://www.faratab.com/news/6209/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF Sat, 27 May 17 15:45:38 +0430 تغییر یا تحکیم وضع موجود
دوشنبه شب گذشته در حالی انفجار یک بمب دست ساز در جریان یک کنسرت در شهر منچستر 22 نفر را به کام مرگ فرستاد که کمتر از 15 روز به برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی بریتانیا باقی است. این حادثه، نخستین حمله تروریستی قابل توجه در انگلستان به شمار می‌آید...

]]>