فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 18 Sep 20 17:24:51 +0430fa انتظار داریم بریتانیا مسئولانه و مستقل عمل کند http://www.faratab.com/news/11209/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 03 Feb 20 12:56:05 +0330 انتظار داریم بریتانیا مسئولانه و مستقل عمل کند
این تصمیم داخلی را بریتانیایی ها گرفتند و ترجیح دادند بعد از ۴۷ سال از اتحادیه اروپا خارج شوند و ارتباطی با ما پیدا نمی کند، بحث رابطه خود آنهاست.

]]>
بازی خوانی قدرتهای بزرگ در رقابت و تعارضات تهران، آنکارا و ریاض! http://www.faratab.com/news/9645/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%21 Tue, 20 Aug 19 03:03:27 +0430 بازی خوانی قدرتهای بزرگ در رقابت و تعارضات تهران، آنکارا و ریاض!
آمریکا همواره سعی در شکاف ایجاد کردن در حکومت های به گفته خود سرکش دارد تا حکومت دشمن، قدرت این کشور را درک کند. این یک الگوی رفتاری است. این طرح روی محمد جواد ظریف انجام شده اما در این مورد کارایی نداشته است.

]]>
غیرقانونی بودن توقیف نفتکش را نمی توان تغییر داد http://www.faratab.com/news/9566/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF Thu, 15 Aug 19 23:33:04 +0430 غیرقانونی بودن توقیف نفتکش را نمی توان تغییر داد
توقیف ابرنفتکش «گریس ۱» توسط دولت جبل‌الطارق و نیروی دریایی انگلیس صد درصد نامشروع بوده است.

]]>
دوره گفتمان سلطه و زورگویی به اتمام رسیده است http://www.faratab.com/news/9414/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 05 Aug 19 12:03:29 +0430 دوره گفتمان سلطه و زورگویی به اتمام رسیده است
وزیر خارجه در آغاز نشست خبری خود روز خبرنگار را تبریک گفت.

]]>
بدون توافق، اما گامی رو به جلو برای انجام تعهدات اروپایی ها http://www.faratab.com/news/9356/-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7- Mon, 29 Jul 19 12:55:26 +0430  بدون توافق، اما گامی رو به جلو برای انجام تعهدات اروپایی ها
موسوی با بیان اینکه اقدام انگلیس در توقیف کشتی حامل نفت ایران به عنوان یک اقدام نقض برجام در جلسه دیروز مطرح کردیم، ابراز داشت: توافق خاصی انجام نشد بلکه نشست رو به جلویی برای انجام تعهدات طرف اروپایی بود.

]]>
قراردادی به نفع اقتصاد کشور http://www.faratab.com/news/6566/-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1- Tue, 29 Aug 17 20:47:25 +0430  قراردادی به نفع اقتصاد کشور
روابط ایران و بریتانیا از همان ابتدای شکل گیری و آغاز روابط سیاسی بین دو کشور با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است. شاید بتوان گفت که روابط بین دو کشور علیرغم داشتن پتانسیل های بسیار زیادی که به خصوص از نظر اقتصادی دارد همواره زیر سایه مسائل سیاسی قر

]]>
روابط تهران-لندن به دور از حواشی برگزیت http://www.faratab.com/news/5865/-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AA- Tue, 07 Mar 17 19:55:40 +0330  روابط تهران-لندن به دور از حواشی برگزیت
نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه روز گذشته در وزارت امور خارجه برگزار شد.

]]>