سخنگوی وزارت خارجه از سفر ظریف به فرانسه خبر داد | فراتاب