کودک همسری و باید و نبایدهای زیست در جهان امروز | فراتاب
کد خبر: 9126
تاریخ انتشار: 11 بهمن 1397 - 13:52
دکتر فرزانه دشتی

فراتاب – گروه اجتماعی: به دختر سیزده ساله خود نگاه کنید. بچه ایی که در حال بازی با عروسک است و اجازه خرید رفتن بدون همراهی شما را ندارد. دختری که هنوز دنیا را نه از چشم یک زن که از نگاه دخترکی بازیگوش می بیند که حامیانی محکم مانند پدر و مادر دارد، که او را در برابر هر خطری محافظت می کنند. چقدر قدرت ادراک و استدلال در رفتار این کودک مشهود است؟ آیا قابلیت درک و تحلیل مسائل اجتماعی را دارد؟ آیا می تواند مسئولیت زندگی خود را بدون حضور پدر و مادر به عهده گیرد؟ خوب نگاه کنید. آیا حاضر هستید دختر سیزده ساله شما به ازدواج مردی بالغ در بیاید؟

زیست در جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است و شرایط اجتماعی که انسانها در آن زندگی می کنند هم از نظر ماهیتی، هم شکلی بسیار متفاوت با سالیان بسیار دوری است که بسیاری از شرایط زیستی امروز را نداشت. تفاوت ها به گونه ایی است که دختر سیزده ساله امروز کودکی نابالغ است که ادارکش تکامل نیافته و می باید با سالها تحصیل، تربیت و رشد به سطحی از آگاهی برسد که بتواند مسئولیت های اجتماعی خود را به عهده گیرد. آنچه بی شک نقطه افتراق بحث در باره سن ازدواج است نگاه ماهیتی به ازدواج در جامعه امروز است. بیشتر کسانی که ازدواج زود هنگام را پیشنهاد می دهند ازدواج را صرفا امری تولید مثلی می بینند. یعنی زن را موجودی با کارکرد مشخص در چهارچوب خانواده می پندارند که وظیفه ایی جز تولید نسل ندارد. در اینکه امتداد بشر در تاریخ، محصول تولید نسل است شکی نیست، اما نگاه کمی به این تولید، امر تولید مثل را تا حد غریزی پایین می آورد و امر کیفی تولید نسل که نیازمند والدینی بالغ برای قبول مسئولیت های اجتماعی در خانواده و جامعه برای تربیت و پرورش نسلی که بتواند سنگ بنای آینده ایی روشن در جامعه فردا باشد، نادیده گرفته می شود. آینده ایی که تنها در شرایطی ممکن است که پدر و مادر از بلوغ و آگاهی فکری و تحلیلی لازم برخودار باشند و صرفاً بلوغ جنسی نباید ملزوم امر ازدواج باشد.

سن رقمی تقویمی است که گذشت سالها را شمارش می کند ولی آیا در صورت عدم توانایی قبول مسئولیت یک خانواده می توان با نگاهی صرفاً جنسی افراد را وادار به ازدواج کرد؟ زنان یکی از مهمترین ارکان جامعه هستند و مهمترین مسئولیت ها را در خانواده و اجتماع بر عهده دارند. در خانواده مدیری 24 ساعته هستند که بدون زمان استراحت، می باید تمام وظایف مادرانه را به عهده گیرند. مسئولیتی بدون تعطیلی که می باید همواره آمادگی مدیریتِ مشکلات، مسائل و مسئولیت هایی که در محیط خانواده اتفاق می افتد را داشته باشند. در عرصه ی وسیعتر زنان پروش دهنده نسل آینده اند و به دلیل شرایط عاطفی خاصی که بین مادر و فرزندان وجود دارد. تربیت فرزندان بیشتر بر عهده مادران است، در چنین شرایطی اگر زنی برای قبول مسئولیتی به این بزرگی که سازنده آینده یک کشور است آمادگی نداشته باشد چیزی جز تولید انسانهایی توده ایی در عرصه جامعه نخواهیم داشت که صرفا حالت کمی یک جامعه را افزون می کند و توانایی رشد یک جامعه ی در حال توسعه را نخواهند داشت. در شرایطی که در عصر حاضر جهان در حال گذار به عصر تکنولوژی و هوش مصنوعی است، عدم توان نسل آینده در ارتباط و همخوانی با  شرایط، یک عقب ماندگی دیگر را برای ما به ارمغان خواهد آورد.

دوباره نگاه کنید. آیا دخترک شما می تواند چنین مسئولیت بزرگی را به عهده گیرد؟ آیا قبول می کنید یک جوان بالغ با دختر شما ازدواج کند؟ ازدواج امری اخلاقی است اگر افراد آگاهی و آمادگی پذیرش این مسئولیت را داشته باشند و افراد طی یک فرآیند به حدی از رشد برسند که توان تحلیل، ادراک و استدلالِ مسائل پیرامون خود را داشته باشند. چگونه می توان به دخترکی که با دیدن یک عروسک در پشت ویترین مشعوف می شود مسئولیت تربیت فرزندی را سپرد؟ چگونه می توان به دخترکی که هنوز نیاز به پشتیبانی پدر و مادر برای امنیت در برابر مشکلات اجتماعی دارد مسئولیت مادری را سپرد؟ آیا این دختر در جامعه امروز که خشونت در حال بازتولید در عرصه های مختلف اجتماعی است و افراد بزرگسال نیز قادر به حفظ امنیت خود نیستند توانایی رویارویی با این خشونت موجود را دارد؟

امر ازدواج برای دختری به این سن برای چیست؟ صرفا امری تولید مثلی است یا تشکیل خانواده ایی که می باید در شرایط سخت اقتصادی امروز که پدر و مادر نیز به سختی می توانند هزینه های یک زندگی ساده را فراهم کنند تحمیل بار اقتصادی دیگری است که از توان آنها خارج است و رها شدن افراد در برابر مشکلات بسیار اقتصادی، نبود شغل و عدم توانایی برای اداره زندگی اقتصادی، نتیجه ایی جز تولید خانواده هایی که نوجوانی و جوانی آنها در چرخه مشکلات اقتصادی و اجتماعی نابود می شود و در بزرگسالی جز ناامیدی نتیجه دیگری نخواهد داشت. به جای فشار برای نابودی آرزوهای نسل آینده بهتر است شرایط را برای زندگی بهتر آنها فراهم کنیم تا نسلی دور از عقده های اجتماعی شرایط زیست داشته باشد.

 

نویسنده: فرزانه دشتی – دکترای علوم سیاسی گرایش مسائل ایران

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار