آیا چشم انداز 2030 به ثبات عربستان سعودی چوب حراج می زند؟ | فراتاب