موزه سنندج؛ دفترچه تاریخی در قلب استان کردستان | فراتاب