ایران و جایگاه زنان در سیاست | فراتاب
کد خبر: 6507
تاریخ انتشار: 15 مرداد 1396 - 16:29
دکتر سحر صنیعی

فراتاب - گروه سیاسی: جایگاه زنان در سیاست امری است قابل تامل و بررسی که در قشرها و منزلت های متفاوت اجتماعی تاثیرات بسزایی را بر عهده دارد. این جایگاه امروزه در ایران به نوعی با چالش های مختلف سیاسی، اجتماعی و بعضا مذهبی مورد نقد و واکاوی قرار می گیرد. جهان غرب با تمامی نقص هایی که پیش رو داشته است درهای فرصت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را برای زنان فراهم ساخته و سعی نموده در دوره ی معاصر، زن را بر مبنای زن بودنش از قدرت و امر سیاسی باز ندارد و از منظر برابری و جایگاه حقوقی و اجتماعی امکاناتی را برای او فراهم سازد.
در پی اتفاق دیروز در مراسم تحلیف ریاست جمهوری و نحوه برخورد برخی از نمایندگان مجلس ایران نسبت به خانم فدریکا موگرینی "هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا" باید گفت به نظر می رسد که در ایران مرزهای جنسیتی و برابری سیاسی در بین زن و مرد نه تنها جایگاهی پیدا نکرده، بلکه اغلب حضور زنان مورد بی توجهی و چهارچوب محدودی در نظر گرفته می شود. در جهان شرق همچنان سنت های قدرتمند مبتنی بر «خانه نشینی» برای زنان حکمفرما است و بار دیگر با روایت های جدید مطرح می شود. که «مهندسی خانه» و «مدیریت خانه» امری مقدس و ستودنی بوده و بر مفید بودن آن تاکید بسیار شده و از زنان خواسته می شود زن باشند و در دنیای مردانه روح خود را آلوده نسازند. در حالی که این تفکرات در جامعه در حال باز تولید است حضور یک زن با انگاره های سیاسی و اجتماعی مورد توجه رجال سیاسی قرار می گیرد که برای نقش زن در اندام واره های سیاسی جایگاه مناسب و ثمربخشی وجود ندارد و این دوگانگی و تضاد اندیشه ای عمیقا برای جامعه هزینه بر بوده  و آسیب زا خواهد بود. این تفکر تنها به مردان ختم نمی شود و حتی بسیاری از زنان فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی در کشورهای جهان سوم نیز دیدی منفی نسبت به اشتغال زنان دارند. آنها معتقد هستند «رفاه خانه و خانواده، شغلی به اندازه توانایی یک زن است و زنانی که کار می کنند به سلامت و سعادت خانواده لطمه می زنند».
چنین تفکراتی و تاثیر آن بر افکار عمومی مانع از ایجاد خودآگاهی و ایجاد تحولاتی در موقعیت عینی و ذهنی در بین زنان و مردان شده، بدون تردید دگرگونی و فرهنگ سازی سریع سیاسی اجتماعی را به تاخیر می اندازد. لذا به نظر می رسد بر یکایک ما ایرانیان اعم از زن و مرد بخصوص حاضر در عرصه سیاست، اندیشه و تفکر واجب است که بطور جدی تری به وضعیت و جایگاه زنان در سطح جامعه و بخصوص در فضای سیاسی بنگریم، یقیناً هرمیزان جایگاه زنان رفیع تر باشد، توان سیاسی -اجتماعی ایران دو چندان خواهد بود.

سحر صنیعی، دکترای علوم سیاسی و عضو شورای نویسندگان فراتاب

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است.

نظرات
آخرین اخبار