روایت «دیگری» در روابط خارجی ایران | فراتاب
کد خبر: 5920
تاریخ انتشار: 28 اسفند 1395 - 00:32
معرفی کتاب
کتاب «روایت دیگری در روابط خارجی ایران» که توسط دکتر «سید علی منوری» استاد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران به رشته تحریر درآمده, اخیرا از سوی انتشارات این دانشگاه روانه بازار چاپ و نشر شده است...

 

کتاب «روایت دیگری در روابط خارجی ایران» که توسط  دکتر «سید علی منوری»  استاد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران به رشته تحریر درآمده, اخیرا از سوی انتشارات این دانشگاه روانه بازار چاپ و نشر شده است...

از زمان تکوین حکومت صفوی تا ده سال نخست تأسیس نظام جمهوری اسلامی عنصر "دیگری" در روابط خارجی ایران مراحل ساخت و تکوین، تحول و تداوم، و تثبیت را در چهارچوب زنجیره های رواییِ مبتنی بر رویدادهای داخلی و خارجی طی می کند. مطالعۀ روابط خارجی ایران بر مبنای دیدگاه جامعه‌شناسی تاریخی نشان می‌دهد که عنصر "دیگری" در عصر صفوی با توجه به تضاد مذهبی یا درون دینی با عثمانی سنّی مذهب تکوین می‌یابد، در اعصار قاجار و پهلوی با توجه به مواجهۀ ایران با قدرتهای بزرگ سدۀ نوزدهم میلادی و ابرقدرتهای جنگ سرد به ترتیب تحوّل و تداوم می‌یابد، و در عصر جمهوری اسلامی تثبیت می‌شود.
مخاطبین این کتاب به طور خاص، طیف دانش‌پژوهان و پژوهشگران عرصۀ روابط خارجی ایران در رشته‌های تاریخ، علوم سیاسی، و روابط بین‌الملل هستند. در عین حال این اثر به طور عام برای علاقه‌مندان به مسائل ایران، اعم از دانشگاهی و غیردانشگاهی، قابل توجه است.

نظرات
آخرین اخبار