کنفرانس بین المللی «بازنگری در امنیت دولت ها و انسجام ملی در خاورمیانه» | فراتاب
کد خبر: 5384
تاریخ انتشار: 6 بهمن 1395 - 12:01
دانشگاه دوشیشای ژاپن با حضور پژوهشگران حوزه خاورمیانه برگزار می کند:
کنفرانس بین المللی «بازنگری در امنیت دولتها و انسجام ملی در خاورمیانه» در دانشگاه دوشیشای ژاپن با حضور تنی چند از اساتید و پژوهشگران برجسته مسائل خاورمیانه روز جمعه برگزار می شود.


فراتاب-گروه بین الملل:
کنفرانس بین المللی «بازنگری در امنیت دولتها و انسجام ملی در خاورمیانه» در دانشگاه دوشیشای ژاپن با حضور تنی چند از اساتید و پژوهشگران برجسته مسائل خاورمیانه روز جمعه برگزار می شود. مدیریت این کنفرانس بر عهده خانم پروفسور هیسائه ناکانیشی است و از جمله سخنرانان آن «اردشیر پشنگ» از پژوهشگران ایرانی در حوزه مسائل خاورمیانه و کردهاست.

 Final Conference on

 Reconstructing State Security and National Integration in the Middle East

Keynote Speaker: Dr. Guita Hourani Director of Center for Migration Studies, Notre Dame University, Lebanon

Session 1: Challenges of the Compatibility between State Security and Territorial Integrity in the Middle East Speakers: Dr. Kota Suechika, Dr. Rahman Shahhuseinli, Dr. So Yamane

Session 2: Islamist Approaches to the Formation of Civil Society Movements Speakers: Dr. Takayuki Yokota, Dr. Aziz Abdul-Ghafar

Session 3: Neighboring States, Threat Perception, and Contested Transnationality Speakers: Dr. Hisae Nakanishi, Mr. Ardeshir Pashang, Ms. Marwa Ahmad

Date:January 27 (FRI) 9:00-17:20

کنفرانس پایانی

بازنگری در امنیت دولتی و انسجام ملی در خاورمیانه

سخنران اصلی: دکتر گیتا حورانی، مدیر مرکز مطالعات مهاجرت، دانشگاه نورت دام. لبنان.

 

جلسه اول: چالش های برقراری مطابقت میان امنیت دولتی و تمامیت ارضی در خاورمیانه

سخنرانان: دکتر کوتا سو ایچی کا. دکتر رحمان شاه حسینی. دکتر سو یامان

 

جلسه دوم: رویکردهای اسلامی به شکل گیری جنبش های جامعه مدنی

سخنرانان: دکتر تاکایوکی یوکوتا. دکتر عزیز عبدالغفار

 

جلسه سوم: کشورهای همجوار، احساس تهدید، و رقابت و کشمکش فراملیتی

سخنرانان: دکتر هیسائی ناکانیشی. دکتر اردشیر پشنگ. دکتر آروا احمد

نظرات
آخرین اخبار